Antal domare vid tävling

Program
Grand Prix-klasser *
Int II *
Int A, B och IB
Int I
Prix St Georges, Msv A
Msv B **
Msv C **
Lätt **
Children **/***
Ponnyklasser ***/****
Championatskval Unga
Hästar/ponnyer 5 och 6 år*****
Elit
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1/2
1/2
1/2
1/2
3/2/1
3
1/2
1/2
1/2
1/2
3/2/1
1/2
1/2
1/2
Får dömas av domare
med lägsta status:
Grand Prix domare
Grand Prix domare
Grand Prix domare
Intermediaire I domare
St Georges domare
Msv B domare
Msv C domare
Msv C domare
Msv C domare
Msv C domare/Msv B
2G
2G
2G
Domare Unga Hästar
Nationell Regional Lokal
Championatskval Unga
Hästar/ponnyer 7 år ******
3
3
3
Domare Unga Hästar
Ryttar/dressyrryttartest*******
1/2G
1/2G Domare Ryttartest
Anmärkning:
* Int II och alla Grand Prix- klasser, 5 domare där det är praktiskt möjligt.
**Alla program till och med Msv B på lokal, regional och nationell kan dömas av 1, 2, eller 3 domare
*** Tre domare i FEI program för ponny och children. Övriga klasser kan dömas av 1, 2 eller 3 domare.
**** FEI:s Ponnykür skall dömas av lägst Msv B domare.
***** Alla program skall dömas av (minst) två domare i gemensamt kollegium.
****** Domarnas placering, se anvisningar för FEI:s program för 7- åriga hästar:
http://www.ridsport.se/Utbildning/Tavlingsfunktionarer/Dressyrdomare/
******* Alla program kan som alternativ dömas av två domare i gemensamt kollegium.
Domare för SM och cuper, se regler http://www.ridsport.se/Tavling/Dressyr/TR-Regler/
OBS Msv B-klass! Bedömning i gemensamt kollegium Msv B-klass, utgår och finns inte längre.
Uppdaterad 2017-02-20