Priser för gravskötsel, plantering mm för 2017

Priser för gravskötsel,
plantering mm för 2017
Enkel kist/urngrav
< 3,1 kvm
1 Grundskötsel av gravplats som saknar rabattyta, ej grus/häck
Gräs- och kantklippning runt stenen 2 Grundskötsel av gravplats
inkl rabattskötsel
Vattning, ogräsrensning, kant­klippning,
gödsling etc
3 Plantering sommarblommor PG 1 (3 större, 5 kantväxter)
4 Plantering sommarblommor PG 2 (5 större, 7 kantväxter)
5 Plantering sommarblommor PG 3 (7 större, 9 kantväxter)
6 Vårplantering, ros
7 Vårplantering, penséer
130:-/år
180:-/år
340:-/år
400:-/år
260:-/år
260:-/år
X
400:-/år
X
500:-/år
200:-/st
15:-/st
200:-/st
15:-/st
75:-/st
35:-/st
260:-/st
75:-/st
35:-/st
260:-/st
200:-/st
75:-/st
30:-/st
200:-/st
75:-/st
30:-/st
offert
400:- 600:-
offert
400:600:-
Kistgrav
> 3,1 kvm
Vinterdekorationer
8 Höstplantering, ljung
Tillägg för extra ljungplantor
9 Utläggning av vinterkrans, granris- /mossa med kottar
10Utläggning av gran- /tallrisbukett
11 Tändning av gravljus (inkl ljus)
Tillägg för extra ljus
Övriga tjänster
12Justering av gravsten
13Tvättning av gravsten < 1,5 m
14Tvättning av gravsten > 1,5 m
www.svenskakyrkan.se/umea