Garderober

Rexal Monteringsbeskrivning
Säkerställ att dina mått är rätt innan
ni beställer era garderobspartier.
Minsta bredd och höjdmått i räta
vinklar gäller för att få partiet att passa.
B
Börja med att lägga ut profilerna till
respektive dörr. Kontrollera så att
topp och bottenprofil hamnar rätt.
R102 i toppen och R107 i Botten.
Toppprofil R102
Utsida
Bottenprofil R107
Lägg glasningsklossarna i bottenprofilen för 6mm glas och
montera glaset i profilerna, fäst gummikil på profilens utsida
till 6mm glas. Vid 4-5mm glas montera 4-5mm gummit
på glaset först och kläm sedan in glas och gummi i profilerna.
4-5mm glas
6mm glas
Montera hjul och skruva ihop profilerna med medföljande skruvar.
Fäst räls-profilen i golv och toppregel. Se till att utsidan på profilen är vänd åt rätt håll.
Häng upp dörrarna enligt bild.
Copyright Rexal 2015
www.rexal.se
[email protected]
Skruva fast anslagslisten R304 i sidorna.
Garderobslösning med 2 eller 3 dörrar.
16
16
Profiler:
50
50
R107
R102
9
24
25
48
36
R106
R108
24
54
R122
Copyright Rexal 2015
E205
www.rexal.se
[email protected]
R304