Praktikplats vid Gothenburg European Office

Praktik vid Göteborgs Stads EU-kontor, Bryssel
Göteborgs Stad välkomnar studenter att ansöka om en praktikplats till HT -17 på
Göteborgs representationskontor i Bryssel: Gothenburg European Office.
Praktikanten kommer att få arbeta med följande uppgifter:
 Vara delaktig i Göteborgs Stads EU-aktiviteter med fokus på omvärldsbevakning,
 Stödja personalen och delta aktivt i bevakningsarbetet,
 Assistera i organisationen av möten och konferenser.
Du kommer att få god inblick i Brysselkontorets arbete och god kunskap om hur
Göteborg arbetar med omvärlds- och intressebevakning i Bryssel.
Vi söker dig som
 Är inskriven och studerar vid universitet/högskola
 Har goda kunskaper om EU och dess institutioner
 Talar och skriver bra engelska och gärna ytterligare ett språk (franska)
 Är utåtriktad och intresserad av att arbeta i en internationell miljö
Ansökningarna skall vara oss tillhanda senast 15 mars 2017 och innehålla
följande:
 Ett personligt brev/ansökan
 Fullständigt CV (max 1 sida)
 Aktuellt utdrag ur LADOK med alla registrerade kurser
Praktiktid: 20 veckor
Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda någon ersättning för praktikplatsen och
praktikanten förväntas ha en egen försäkring som gäller under praktiken.
Ansökan skickas via e-post till: [email protected], märk
gärna ansökan med ”GEO-Praktik HT17” i ämnesraden.