vägplan - Trafikverket

TYP AV PLAN
GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE
HANDLINGSTYP
GRANSKNINGSHANDLING
DATUM
2017-02-20
OBJEKT
OBJEKTNUMMER / KM
KONSTRUKTIONSNUMMER
105519
SKAPAD AV
UPPDRAGSNUMMER
JN
269895
AVDELNING
AF
RITNINGSTYP
PLANKARTA
BESKRIVNING
SEKTION 1/900-2/380
SKALA
FORMAT
1:1000
A1
RITNINGSNUMMER
BLAD
101T0201
1
BET
-