Hämta pdf

Senaste uppdatering: 03/2016
ANMÄLAN OM ÖVERKLAGANDE
Klagande
ID-nummer
juridisk person
Mod.006
Klagandens/ombudets referens (högst 20 tecken)
Antal sidor
(inklusive denna)
fysisk person
Namn på juridisk person
eller för- och efternamn
Juridisk form
Tfn, fax, e-post
Adress
Gatuadress
Ort och postnummer
Land
Postadress
(om annan)
Ombud
ID-nummer
Namn
Tfn, fax, e-post
Adress
Gatuadress
Ort och postnummer
Land
Postadress
(om annan)
Typ av ombud
praktiserande jurist
auktoriserat ombud
Grunder för överklagande
Uppgifter om bestridet beslut
/
Datum för omtvistat beslut (DD/MM/ÅÅÅÅ)
Omtvistat beslut fattat av
Formgivningsgranskare
/
Beslutet bestrids
Formgivningsnr-nr
nr B
Admin. för varumärken och formg.
nr
Annulleringsenhet, EU-varumärken
nr
Annulleringsenhet, formgivningar
nr ICD
Totalt
Underskrift
€
Konto hos EUIPO
Namn
Kontonr
Underskrift
Använd inte mitt konto hos EUIPO
Datum
Överföring till EUIPO:s konto
#CF006SV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
La Caixa
Överföringsdatum (DD/MM/ÅÅÅÅ)
inlämnas senare
i sin helhet
delvis (ange omfattning)
Invändningsenhet
Betalning av avgifter
bifogas
Överklagandets omfattning
Märkesnr-nr
Varumärkesgranskare
sammanslutning av ombud
/
/
anställd