för Täfteå skola 2016-17

för Täfteå skola 2016-17
Augusti
September
Oktober
3, skolråd 18:00
31 Lov, fritids öppet
November
1-4, lov, fritids öppet
December
23-31 lov, fritids öppet
vardagar
2016-17
Januari
1-9, Skollov, fritids öppet
vardagar
Februari
20, skola och fritids stängt
27, skolråd 18:00
Mars
v. 10 sportlov, fritids
öppet
April
Maj
17-21 påsklov, fritids öppet 25 Lov, fritids stängt
vardagar
26, lov, fritids öppet
10, Skolan börjar
08 Föräldraråd 18.00
Juni
6 lov, fritids stängt
14 Skolavslutning
23 Stängt,
midsommarafton
Fritids är stängt from
160710