Svenska Judoförbundet Förslag till ändring av § 2 SJF:s stadgar till

Svenska Judoförbundet
_____________________________________________________________________________________
Förslag till ändring av § 2 SJF:s stadgar till förbundsmötet 2017 Förslag till beslut: Att § 2 SJF:s stadgar ändras enligt nedanstående förslag. Beslutsunderlag: Representanter från Norra Norrlands JF har påpekat att deras distrikt benämns felaktigt i SJF:s stadgar. Vidare har den ”Zonindelning” som anges i stadgarna inte längre någon praktisk betydelse då ingen verksamhet längre följer den ”zonindelningen”. Utbildningen har en annan indelning i olika zoner, tävlingssystemet är inte längre indelat i zoner och det är nog bara domarna som fortfarande har någon form av zonindelning genom de zondomaransvariga. Dessutom så saknas information om vilka administrativa områden (län eller kommuner) som ingår i respektive distrikt, vilket kan vara lite förvirrande då vår distriktsindelning inte stämmer överens med vare sig RF:s distriktsindelning eller den officiella länsindelningen. Förslaget överensstämmer med RF:s formuleringar i deras stadgar kring hur deras DF är indelade. Notera också att förslaget även omfattar den av Hallands JDF föreslagna förändringen av § 2. § 2 OMFATTNING SJF är såsom specialidrottsförbund anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) – RF:s stadgar kap 10, vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för SJF:s administrativa verksamhet. SJF består av de föreningar som jämlikt kap 8 i RF:s stadgar upptagits som medlemmar av SJF. Dessa föreningar är regionalt sammanslutna i judodistriktsförbund (JDF) enligt följande: Zonindelning: Norra zon: Dalarnas JF (omfattar Dalarnas län) Norra Norrlands JF (omfattar Norrbottens-­‐ och Västerbottens län) Södra Norrlands JF (omfattar Jämtlands-­‐, Västernorrlands-­‐ och Gävleborgs län) Upplands JF (omfattar Upplands län och kommunerna Norrtälje och Sigtuna) Västmanlands JF (omfattar Västmanlands län) Östra zon: Stockholms JF (omfattar Gotland och Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och Sigtuna) Södermanlands-­‐ Östergötlands JF (omfattar Östergötlands-­‐ och Södermanlands län samt kommunerna Södertälje och Nykvarn) Västra zon: Bohuslän-­‐Dals JF (omfattar landskapen Dalsland och Bohuslän utom Öckerö kommun) Göteborgs JF (omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Öckerö, Falkenberg, Kungsbacka och Varberg) Hallands JF Värmland/Örebro JF (omfattar Värmlands-­‐ och Örebro län) Västergötlands JF (omfattar landskapet Västergötland utom kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Lerum) Södra zon: Skåne/Blekinge JF (JUDO SYD) (omfattar Skåne-­‐ och Blekinge län samt Halmstads kommun) Smålands JF (omfattar Jönköpings-­‐, Kronobergs-­‐ och Kalmar län samt Hylte kommun) (Om förslaget bifalles av förbundsmötet kommer distrikten att sorteras i alfabetisk ordning i stadgarna.) /Förbundsstyrelsen