Behandlingsöversikt

4. MIN BEHANDLING - KOMBINATIONSBEHANDLING
Behandlingsöversikt
Strålbehandling och cytostatika (kombinationsbehandling)
Cytostatika ges via dropp en dag i veckan under fem veckor. Under dessa fem veckor ges
strålbehandling en gång om dagen under vardagar, totalt 23 gånger.
Det innebär att du får både strålbehandling och cytostatikabehandling en dag i veckan.
Ofta startar cytostatika och strålbehandling samma dag, men inte alltid.
Behandlingschema
MIN BEHANDLING - KOMBINATIONSBEHANDLING
Behandlingsöversikt
Strålbehandling och cytostatika (kombinationsbehandling)
Cytostatika ges via dropp under 5 dygn. Behandlingen startas var 3:e vecka. Under första kuren
ligger du på vårdavdelningen under hela kuren. När du får följande kurer kan du gå hem efter
två dagar. Du kommer att ha kontakt med en läkare eller kontaktsjuksköterska inför varje ny
cytostatikakur. Läkarbesök planeras inför ny cytostatikakur.
Strålbehandlingen ges en gång dagligen, 5 dagar i veckan (vardagar), under cirka 5 veckor.
Efter tredje veckan träffar du en läkare på strålbehandlingen för symtomkontroll och uppföljning.
Behandlingsschema