Om kolven är i öppet läge och inte går att montera, gör så här

Om kolven är i öppet läge och inte går att montera, gör så här:
Kolven i öppet läge, går ej att montera.
Dra ut handtaget.
Tryck ihop kolven med kraft. Släpp handtaget när kolven är i ihoptryckt läge.
Kolven stannar i ihoptryckt läge och går att montera.