Att lyssna

30 mars 2017 – SUS Malmö
Att lyssna ...
bemöta, kommunicera och kunna ta till vara när patienten är påläst
och ”expert” på sin egen situation.
Föreläsningen vänder sig i första hand till personal och företrädare
för patientorganisationer.
13.00 ”Googla aldrig dina symtom” Musikvideo med Henrik Widegren,
specialistläkare, Öron-Näsa-Hals, SUS.
13.05 Introduktion – Patientforum Sjukhusbiblioteket.
13.15 Att lyssna – vad, vem, varför och hur?
Anna Forsberg, leg sjuksköterska, professor Vårdvetenskap LU/SUS.
13.50 Att bli lyssnad på – vad, vem, varför och hur?
Gerd Movitz Winoy. Ur patientens perspektiv.
14.00 Cancerkrampen – kan den lösas upp?
Ulrika Sandén. Patient och doktorand i innovationsteknik vid LTH (designvetenskap).
14.25 Paus – Kaffe, kaka och utställning.
14.45 Att bemöta den påläste patienten – hur hantera och förvalta?
Lena Sohlberg Wagner, distriktsläkare, VC Höör, lärare vid läkarutbildningen LU.
15.15 Att orka lyssna? Metoder för att vara professionell, empatisk och hållbar.
Jacob Engellau, specialistläkare, Onkologi och leg psykoterapeut, SUS.
15.45–16.00 Summering och avslutning + något om källkritik.
Patientforum Sjukhusbiblioteket.
SUS Malmö torsdagen den 30 mars 2017, kl 13.00–16.00, Jubileumsaulan,
Jan Waldenströms gata 5B, SUS Malmö.
Anmälan via mejl [email protected] eller telefon 040-33 28 65
Välkommen!
Anmälan senast 27 mars (föreläsningen är kostnadsfri)
Patientforum Sjukhusbiblioteket
Patientforum
Sjukhusbiblioteket SUS