Jan Rosén

Årsmötesprogram 20 april 2017
VianordnartillsammansmedStockholmFöretagsläkarföreningeneftermiddagistressenstecken.
Seminariet ansluter till delmål b4, c8, c9 i ST-föreskriften 2015:8 och kursintyg kommer att utfärdas
för dem som så önskar. Meddela detta i anmälan.
Plats:Läkarförbundet,Villagatan5,Stockholm
Program:
13.30
Kompletteringsträsket
Rosén
13.50
Utmattningstillstånd
Åsberg
14.40
Kognitivochneuroendokrindysfunktionhoskvinnor
Sandström
medutmattningssyndrom
15.25
InformationLundbeck
15.45
Kaffe
16.00
Stresssomsamhällsproblem
Kecklund/Lekander
16.45
Bedömningsgrundervidpsykisksjukdom
Udin/Berntsdotter
17.30
Paneldebatt
18.30
ÅrsmöteSFLF
19.30
Buffé
• AgnetaSandström,PsykologochMed.Dr.RemonthagenRehabcentrum,Östersund.
• MarieÅsberg,ProfessorKarolinskaInstitutetDanderydssjukhus
• GöranKecklund,ProfessorStressforskningsinstitutet
• MatsLekander,ProfessorStressforskningsinstitutet
• RagnhildIvarssonWalther,FöretagsläkareScaniaFHV,Södertälje
• JanRosén,Företagsläkare,ordf.SFLF
• CeciliaUdin,NationellSamordnare,Försäkringskassan
• AnnBerntsdotter,Försäkringsmedicinskkoordinator,Försäkringskassan
Dagordningochverksamhetsberättelsekommerattläggasutpåhemsidan2veckorinnanårsmötet.
Motionerskallvarastyrelsentillhandasenastden23mars.
Anmälanskergenomdennalänk.
Jan
Rosén
Ordförande
[email protected]
Tel0704831890