SCHEMA MÖTESPLATS EMMABODA

SCHEMA MÖTESPLATS EMMABODA
MÅNDAG
TISDAG
Steget in: kommunal
samhällsinformation*
(f.m.-gruppen)
10.00 – 11.30
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
Röda korset grupp 1:
svenskundervisning
09.30 – 12.00
Röda korset grupp 2:
svenskundervisning
09.30 – 12.00
NBV:
samhällsinformation
& svenska
10.30 – 12.00
Samtalsgrupp
”Pratbubblan”
10.00 – 12.00
Steget in: kommunal
samhällsinformation*
(e.m.-gruppen)
13.00 – 14.30
Röda korset grupp 3:
svenskundervisning
13.00 – 15.00
NBV:
samhällsinformation
& svenska
13.00 – 14.30
Öppen
verksamhet
14.00 – 16.00
Körkortscirkel på
svenska & dari (i
samarbete med ABF)
17.30 – 19.00
Aktiviteter för kvinnor
och barn
15.00 – 16.30
Samtalsgrupp
”Pratbubblan”
16.00 – 18.00
Stickkafé
16.00 – 18.00
Internationella kören
18.00 – 20.00
ONSDAG
Aktiviteter för kvinnor
och barn
15.00 – 16.30
NBV:
samhällsinformation
& svenska
16.00 – 18.00
”Träffpunkt onsdag”
18.00 – 21.00
Schema 2017-02-22, med reservation för ändringar.
* verksamheten ännu ej fastställd. Startar inom kort.
All verksamhet hålls i ”Snickaren” och ”Fiket” om inte annat anges. Salen ”Hallen” kan nyttjas 1 heldag/vecka.
SÖNDAG