Kartan för Smålands DM Lång 2016 Mycket fin natterräng Välkomna

Kartan för Smålands DM Lång 2016
Mycket fin natterräng
Välkomna till Nattcup torsdagen 2 mars på Söderåkrakartan. Samling senast kl 18.15 längs
vägen Söderåkra-Påryd. Väster Övraby, drygt 2 km från avfart mot Påryd i Söderåkra.
Vägvisning längs vägen Söderåkra-Torsås. Följ sedan vägen Söderåkra-Påryd drygt 2 km. Ca
100-150 m från parkering till mål.
Start kl 18.30.
4 banor:
Korta 2,7 km
Mellankorta 4,0 km
Mellan 6,2 km
Lång 10,1 km
Reflexskärmar på ”pinne”. ”Touch-stämpling” (Ej sportident)
Anmäl bana via Eventor senast tisdagen 28 februari. OBS! Inkludera närtävlingar.
Välkomna!
Torsås OK