fast track germany

FAST TRACK GERMANY
ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY
HAR DU EN UTTALAD VILJA OCH AMBITION ATT VÄXA
INTERNATIONELLT?
 Ser du Tyskland som nästa steg i din internationella satsning?
 Eller har du behov av att utveckla dina befintliga affärer i Tyskland ytterligare?
20 FEBRUARY, 2017
2
DÅ KAN FAST TRACK GERMANY VARA NÅGOT FÖR DIG!
 Skräddarsytt affärsutvecklingsprogram för dig som har som mål att öka dina
affärer med Tyskland
 Programmet ger dig en rakare, snabbare och effektivare väg in på den tyska
marknaden
 Visar även hur Tyskland kan vara en språngbräda för affärer till övriga världen
20 FEBRUARY, 2017
3
VANLIGA UTMANINGAR
 ”Det är ingen fart på vår distributör. Försäljningen är inte alls vad den borde
vara”
 ”Vår nuvarande försäljning sker i stort sett bara i Berlinområdet, där vår
distributör håller till”
 ”I vår bransch sker mycket av utvecklingen i Tyskland. Vi kanske borde ha ett
eget bolag etablerat där?”
20 FEBRUARY, 2017
4
MÖJLIGA LÖSNINGAR
 En stor och viktig marknad som Tyskland kräver rätt distributör och en
omfattande support från dig som leverantör
 Tyskland är stort och dessutom finns kulturella olikheter, vilket kan innebära att
du behöver ha flera distributörer
 Det finns en stark tradition av FoU i Tyskland. Ett partnerskap med ett tyskt
bolag kan vara vägen in i Tyskland, men även öppna upp för affärer i andra
länder
20 FEBRUARY, 2017
5
FAST TRACK GERMANY GER DIG
 Trender, karaktärsdrag och specifik branschinformation
 Lämplig positioneringsstrategi
 Möjliga försäljnings- och distributionskanaler
 Passande partnerstrategi
 Kunskap om olika expansions- och förvärvsstrategier
 Marknadsplan och etableringskalkyl för din Tysklandssatsning
 Digital verktygslåda med mallar och dokument
 Erfarenhetsutbyte med andra företagare
20 FEBRUARY, 2017
6
SÅ HÄR GÅR DET TILL
 Tre dagars intensiv Business Camp i Berlin 9-11 maj
 Praktiskt stöd och coachning av erfarna konsulter i Sverige och Berlin
 Avslutningsdag i Stockholm 21 september med genomgång av marknadsplaner
samt diplomering
20 FEBRUARY, 2017
7
COACHNING PÅ HEMMAPLAN
 Vi diskuterar vision, målsättningar och strategi för din satsning i Tyskland
 Vi går på djupet i de verktyg och modeller vi tog upp i Berlin
 Vi går igenom ditt erbjudande och hur du bäst kan anpassa det för den tyska
marknaden
 Vi diskuterar vilka marknadsaktiviteter som kan vara intressanta att göra
 Vi stödjer dig i arbetet med att ta fram en marknadsplan Tyskland
 Vi planerar tillsammans vilka nästa steg som kan vara lämpliga att ta för att nå
dina mål
20 FEBRUARY, 2017
8
ANMÄL DIG REDAN I DAG!
 Deltagaravgiften är 48.000 kr exkl. moms. Avgiften inkluderar kaffe, lunch,
middag och studiebesök, men är exkl. resa och logi*
 Nationellt program med begränsat antal platser
 Intresseanmälan senast den 1 april
* Resa bokas och bekostas av deltagaren. Logi bekostas också av deltagaren, men hotellrum är reserverat på
hotell nära business swedens kontor i berlin om så önskas
20 FEBRUARY, 2017
9
MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
Bengt Högberg
070-5941108
[email protected]
Peter Liljekvist
070-8240533
[email protected]
20 FEBRUARY, 2017
10
TEAM FAST TRACK GERMANY
Senior Project Managers and Project Managers, Germany
Catharina
Dreier
Jessica
Olsson
Titti
Lindell
Karin
Waller
Maximilian
Richter
Regional Export Advisors, Sweden
Bengt
Högberg
Peter
Liljekvist
20 FEBRUARY, 2017
11