Transportdokument

1(2)
Transportdokument
Enligt avfallsförordningen 2011:927, 60§ och
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:3 om
transport av avfall
Uppgifter om avfallslämnaren
Namn
Organisationsnummer
Adress
Ort
Postnummer
Telefon (även riktnummer)
Uppgifter om transportören
Namn
Organisationsnummer
Adress
Ort
Postnummer
Telefon (även riktnummer)
Uppgifter om mottagaren
Namn
Organisationsnummer
Adress
Postnummer
Ort
Telefon (även riktnummer)
Uppgifter om avfallet
Avfallsslag
Kod enligt bilaga 4 i
förordningen
Mängd (kg)
2(2)
Uppgifter om avfallet, fortsättning
Avfallsslag
Kod enligt bilaga 4 i
förordningen
Mängd (kg)
Hämtning av avfall
Hämtningsdatum
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
PuL – så behandlas dina personuppgifter
Dina personliga uppgifter registreras enligt Personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att dina uppgifter lagras, sparas och
bearbetas i miljöförvaltningens register.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljöförvaltningen.
Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg
Besöksadress: Karl Johansgatan 23
Telefon: 031-365 00 00
www.goteborg.se
RA9113 Göteborgs Stad Intraservice 151016-003-800
Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet. Spara även bekräftelsen från mottagaren på att avfallet
kommit fram. Fakturan kan utgöra en bekräftelse.