Inbjudan - IdrottOnline

Grums Simsällskap inbjuder till Malsjö Cup 2017
Datum
Söndagen den 19 februari 2017.
Tävlingsplats
Grums Badhus, 25 metersbassäng med 4 banor och elektronisk tidtagning.
Tävlingstider
Insimning kl. 07:50-08:50
Tävlingsstart kl. 09:00
45 minuters paus efter gren 8.
Anmälan
Senast söndagen den 12 februari via www.octostatistik.com. Klubben
förbehåller sig rätten att vid stort deltagarantal begränsa antalet heat.
Efteranmälan
Mot dubbel avgift och i mån av plats senast fredagen den 17 februari via
www.octostatistik.com.
Strykningar
Strykningar ska vara inlämnade senast lördagen den 18 februari kl. 13:00 via
mail till [email protected]
Avgifter
60 kr/individuell start och 100 kr/lagstart, debitering sker i efterhand.
Åldersklasser
Pojkar & Flickor 14 år & äldre (födda 2003 eller tidigare)
Pojkar & Flickor 13 år (födda 2004)
Pojkar & Flickor 12 år (födda 2005)
Pojkar & Flickor 11 år (födda 2006)
Pojkar & Flickor 10 år & yngre (födda 2007 eller senare)
Seedning
Kommer att ske efter anmälningstider oavsett åldersklass, uppdelning i
åldersklasser sker vid prisutdelning.
Priser
Till 1:a, 2:a och 3:e plats i respektive gren och åldersklass.
Stafett
Laget ska simma 1000 meter och bestå av minst 2 och max 20 simmare samt
måste varje delsträcka vara minst 50 meter.
Omklädning
Sker i omklädningsrum med låsbara skåp, medtag hänglås.
Försäljning
Det kommer att finnas försäljning av lättare förtäring.
Startlista
Publiceras på Grums SS hemsida www.grumsss.se under vecka 7.
Resultatlista
Publiceras på Grums SS hemsida under kvällen den 19 februari.
Tekniskt möte
Äger rum kl. 08:15 i foajén en trappa upp.
Upplysningar
Vid frågor kontakta [email protected]
Grenordning Malsjö Cup 2017
Gren 1
25m Fjärilsim
Pojkar 10 år och yngre
Gren 2
25m Fjärilsim
Flickor 10 år och yngre
Gren 3
50m Fjärilsim
Pojkar 11 år och äldre
Gren 4
50m Fjärilsim
Flickor 11 år och äldre
Prisutdelning Gren 1–4
Gren 5
50m Ryggsim
Pojkar samtliga klasser
Gren 6
50m Ryggsim
Flickor samtliga klasser
Prisutdelning Gren 5–6
Gren 7
50m Bröstsim
Pojkar samtliga klasser
Gren 8
50m Bröstsim
Flickor samtliga klasser
Prisutdelning Gren 7–8
45 minuter paus
Gren 9
50m Frisim
Pojkar samtliga klasser
Gren 10
50m Frisim
Flickor samtliga klasser
Prisutdelning Gren 9–10
Gren 11
100m Medley
Pojkar 10 år och yngre
Gren 12
100m Medley
Flickor 10 år och yngre
Gren 13
200m Medley
Pojkar 11 år och äldre
Gren 14
200m Medley
Flickor 11 år och äldre
Prisutdelning Gren 11–14
Gren 15
1000m Stafett
Prisutdelning Gren 15
Mixad