vård och äldreomsorg

Presentation utförare av hemtjänst i Kungälvs Kommun
Kungälvs kommun
Avtalsområden
✔ Service ✔ Omsorg
Verksamhetsidé:
Kungälvs kommun har en intern utförarenhet. Den interna utförarenheten är indelad i olika
hemtjänstområden som ansvarar för var sin geografisk del av Kungälv. Genom att ha lokala
hemtjänstgrupper i de olika kommundelarna är hemtjänsten aldrig långt borta.
Målet med verksamheten är att utföra hemtjänst med god kvalitet i linje med lag och
myndighetskrav.
Den interna hemtjänsten arbetar också för att utveckla och prova nya metoder samt teknik för
att förbättra stödet för våra hemtjänstkunder.
Med kunden i fokus samarbetar vi med andra kommunala instanser när det behövs. Vi
fokuserar på trygghet, delaktighet samt tids- och omsorgskontinuitet. Vi strävar efter att ha
formellt utbildad personal som har god kunskap om vård och omsorg samt ett gott bemötande.
Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden
betalar själv för):
Kommuner har inte rätt att utföra tilläggstjänster enligt lag. Därför finns inte detta utbud.
TRYGGHET OCH STÖD
ADRESS
TELEFON
E-POST
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 växel
[email protected]
Kontaktuppgifter
Besöksadress:
Stadshuset
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv
Adress:
Stadshuset
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv
Telefon:
0303 - 23 80 00
Telefontider:
Fax:
Webbadress:
www.kungalv.se
Verksamhetsansvarig:
Elisabeth Sjöberg
Kontaktperson:
Kundcenter
TRYGGHET OCH STÖD
ADRESS
TELEFON
E-POST
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 växel
[email protected]
k
l