natur och kulturmiljövård - förnyelse

NATUR OCH KULTURMILJÖVÅRD - FÖRNYELSE
I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och
kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs
för att komplettera ditt skogliga kunnande eller om du vill förnya ditt kompetensbevis. Kursen
genomförs under 1 dag och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.
Kompetensbeviset gäller i 5 år.
KURSAVGIFT: 2 400 kr exkl. moms
KOST: 190 kr exkl. moms.
KURSLÄNGD: 1 dag + Webbutbindning
KONTAKT: [email protected]
TELEFON: 0590 -910 10
VAD INGÅR I AVGIFTEN:
I kursavgiften ingår lån av utrustning, litteratur,
praktisk och teoretisk handledning samt lärarledd
undervisning. Teoretiskt och praktiskt prov ingår.
INNEHÅLL
EFTER KURSEN SKALL DU KÄNNA TILL
KRAV
GAMMELKROPPA SKOGSSKOLA | 682 92 FILIPSTAD | TEL 0590-910 10 | www.gammelkroppa.se
NÄR DU ÄR HOS OSS
GAMMELKROPPA SKOGSSKOLA
SKRÄDDARSYDDA KURSER
KOMPLETTERANDE KURSER
Röjsågskörkort – Nivå RA+ RB; är en utbildning anpassad för de som arbetar i skogen som
skogsarbetare eller skogsägare mm. Kursen lär dig ett säkert och effektivt arbetssätt. Här ingår
även hur man röjer klent sly och arbete med grästrimmer för exempelvis parkarbetare, som även
fäller träd med röjsåg. I kursen ingår både ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Läs mer och boka
kurstillfälle på hemsidan: www.gammelkroppa.se
Motorsågskörkort – Nivå AB; är en standardutbildning för motorsågning med inriktning på
trädfällning, för såväl nybörjare som erfaren. Kursdeltagaren erhåller efter avslutad kurs
Motorsågskörkort enligt Säker skog. Läs mer och boka kurstillfälle på hemsidan:
www.gammelkroppa.se
GAMMELKROPPA SKOGSSKOLA | 682 92 FILIPSTAD | TEL 0590-910 10 | www.gammelkroppa.se