Program 2017, hemsidan

DETTA HÄNDER I
EDSBRO HEMBYGDSFÖRENING
UNDER 2017
Febr 19 kl 14.00 Årsmöte, kaffeservering & underhållning
Församlingshemmet Edsbro
April 8 kl 14.00 Bildvisning från förr i tiden, lokala bilder
Samarbete med Ununge hbf
Maj
Vårutflykt
Maj
Brandbilens dag
Juni 4
Veteranfordonsutställning, Åsavallen
Juni 23
Traditionellt midsommarfirande med
olika aktiviteter vid Åsavallen
Juli
Kullehusteater vid Åsavallen
Aug
Sensommarutflykt
Aug 12
Brukets dag / Prova på smide
Aug 26
Väg 282
Dec 3
Julmarknad vid Åsavallen
Febr 18 2018
Årsmöte
Reservation för ev ändringar i programmet se vår hemsida
samt mer information om resp. arrangemang
www.edsbrohembygd.se
Medlemsavgifter Enskild medlem 100,-, Familjemedlem 200,Sätts in på vårat BG 591-7836