ringrostig eller ny jägare?? jägarexamen som aldrig blev färdig??

RINGROSTIG ELLER NY JÄGARE??
JÄGAREXAMEN SOM ALDRIG BLEV FÄRDIG??
Nu startar Jägarförbundet Södra Älvsborg tillsammans med Ulricehamns Sportskyttar och
Studiefrämjandet en utbildning för dig som kanske inte jagat på länge, känner dig osäker
på ditt skytte eller aldrig blev klar med uppskjutningen för Jägarexamen!?
Oavsett orsak så tänkte vi höja din kunskap om och med skyttet och dina vapen.
Kursen är på totalt 6 gånger á 3-5 timmar. 19/4, 23/4, 26/4, 3/5 + en träff i augusti och en
jaktdag senare i höst. Mer detaljerat program erhålls vid anmälan.
Kursinnehåll:
- Varierat skytte med hagel och kula, varvat med teori
- Vapenvård
- Studiebesök: Vapenhandel och annan skjutbana
- Jaktdag
- Föreläsning, ej spikat ännu
Fika och/eller lättare lunch ingår vid varje tillfälle samt viss ammunition. Har du inte vapen så
finns det att låna både hagel- och kulvapen.
Medlemskap i Svenska Jägarförbundet (600/300kr) och i Ulricehamns Sportskyttar (200kr) är
ett krav. Alla är välkomna men medlemmar från Södra Älvsborg har företräde!
Kursstart: 19 april kl.18:00 i klubbstugan på Ulricehamns Sportskyttars hagelbana.
Pris: 1.500kr (viss ammunition- och seriekostnad tillkommer)
Vid anmälan ange: namn, adress, födelseår, medlemsnr, telenr, mailadress,
jägarexamen ja eller nej – om ja, hur länge och småvilt/högvilt.
Vid många anmälningar görs urval med mål till en blandad grupp av kön och ålder.
Frågor och anmälan till:
Mona Landin
070 4617116
[email protected]
Daniel Göök
076 8887009
[email protected]