Export av pcSKOG-planrapporter till PDF

Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
30,1
83
Myr/kärr/mosse
0,0
<1
Berg/Hällmark
0,0
<1
Inäga/åker
5,1
14
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,9
2
Annat
0,4
<1
Produktiv skogsmark
Prod.
Linjer
Inäga
__________
Summa landareal
36,5
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
1792
m³sk
1151
573
68
Gran
Löv
Ek
%
64
32
4
Gran
Medeltal
Ek
m³sk per hektar
60
Löv
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
Föryngringsavverkning
Gallring
m³sk per ha
8,2
m³sk
90
Tillväxt för perioden 2017 - 2026
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
5
127
115
m³sk per ha
3,8
Totalt under perioden
95
pcSKOG Urval: Avd: Skifte = 1
Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Madesjö
Parismåla 1:2, Sävsjö 1:4 Kundnummer: 8029690
Utskriven: 2017-02-20