PDF - Distriktetstockholm.se

Plac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DM Serien består av 6 deltävlingar varav de 4 bästa räknas!
Herrar 2017
Namn
Klubb
1
2
3
Hall Robin
Stockholms PF
Johansson Roger
Stockholms PF
Himmelros Mikael
Stockhoms PF
Hellgren Göran
Täby PF
Lövgren Heed AndersSödertälje SFK
Widerberg Björn
Täby PF
Bergqvist Kim
Länna Gärd
Ehrenström Niklas
Jakobsbergs SFK
Litholm Michael
Täby PF
Molander Michael
Täby PF
Åklint Joaquim
Täby PF
Boettge Mikael
Täby PF
Widerberg Anders
Täby PF
Larsson Kenneth
Stockholms PF
Högberg Erik
Enskede SFK
Lehtevä Anssi
Stockholms PF
Holmudd Stefan
FK Forellen
Malmgren Christer FK Forellen
Andersson Calle
Stäkets SF
Wahlberg Rolf
Jakobsbergs SFK
Einarsson Kent
Täby PF
Ohtonen Mattias
Stäkets SF
Dahlin Mikael
Täby PF
Wall Mårten
Enskede SFK
Johnsson Andreas FK Forellen
Eldh Björn
FK Forellen
Tikkanen Erik
Enskede SFK
Avasjö Curre
Jakobsbergs SFK
Vazquez Francisco Stäkets SF
Bergkvist Adam
Täby PF
2
29
3
6
12
9
4
5
1
8
7
20
15
11
39
13
16
18
22
27
14
23
30
19
37
17
39
36
33
35
2
8
6
13
3
10
5
4
7
12
11
16
18
24
1
9
14
21
26
28
22
27
23
32
34
100
100
25
19
100
18
4
7
3
9
30
2
17
19
10
12
8
1
6
16
22
100
20
13
14
25
5
31
26
100
15
29
100
100
23
4
5
6
Poäng
5
2
10
3
11
1
18
6
22
4
8
13
19
15
17
100
9
7
16
12
24
26
14
27
25
20
100
100
100
23
1
5
3
9
2
7
22
14
6
26
100
4
10
12
13
8
19
100
17
16
15
100
20
21
23
100
11
18
27
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
48
29
34
37
57
51
46
55
60
138
61
63
68
86
152
158
166
94
97
100
181
118
125
219
252
279
279
279
281
Totalt SM klar
10
19
19
21
25
27
29
29
33
34
38
41
44
44
47
52
58
66
68
69
75
81
87
93
119
152
179
179
179
181
SM klar 2018 via DM
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
52
56
57
58
59
60
61
Stoker Mark
Jakobsson Andreas
Strodthaff André
Kosunen Arto
Nevalainen Kari
Nevalainen Matti
Berglund Jonas
Lundberg Andreas
Romert Johan
Fiaschi Fredrik
Öberg Morgan
Tikkanen Johan
Åbom Ted
Sköld Henrik
Arutiunjan David
Gradin Jonas
Hallberg Emil
Engström Patrik
Wetterhall Andreas
Bengtsson Anders
Hager Kent
Åkerblom Bert
Lindgren Markus
Eriksson Jonny
Veskovic Ivan
Eriksson Mikael
Malmberg Ragnar
Rundlöf Jonas
Enwall Anders
Hall Charlie
Hellström Mikael
Täby PF
Täby PF
Jakobsbergs SFK
Södertälje SFK
Södertälje SFK
Södertälje SFK
Stockholms PF
FK Forellen
Täby PF
Enskede SFK
Stäkets SF
Enskede SFK
Täby PF
Stäkets SF
Stäkets SF
Stäkets SF
Stäkets SF
Stäkets SF
Enskede SFK
Enskede SFK
Täby PF
Jakobsbergs SFK
Stäkets SF
Enskede SFK
Stäkets SF
Täby PF
Vaxholms SF
Täby PF
Stockholms PF
Södertälje SFK
32
34
38
100
10
21
100
24
100
25
100
26
100
100
100
100
100
100
28
100
100
31
100
100
39
39
100
100
100
100
100
31
35
100
15
17
30
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
29
100
33
36
100
100
100
100
100
100
100
100
21
100
11
100
100
100
100
24
100
100
100
27
100
100
100
100
100
100
28
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
21
100
28
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24
100
100
100
100
100
100
100
25
100
100
27
27
27
27
27
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284
290
290
326
327
351
420
424
424
425
425
426
427
427
427
427
427
427
428
428
429
431
433
436
439
439
500
500
500
500
500
184
190
190
226
227
251
320
324
324
325
325
326
327
327
327
327
327
327
328
328
329
331
333
336
339
339
400
400
400
500 DM
500 DM
Plac.
Herrveteraner
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sundberg Lars
Lundberg Björne
Jumisko Timo
Dellert Stefan
Johansson Christer
Arnoldsson Mats
Partanen Alpo
Eriksson Kent
Pietilä Jarmo
Boman Bengt-Ole
Göran Sääf
Enström Hasse
Hellman Arne
Söderholm Bo
Larsson Bertil
Bergström Anders
Törnqvist Willy
Berg Peter
Åberg Erik
Blomberg Gunnar
Selesi Istvan
Andersson Leif
Pålsson Sören
Ingemar Jakobsson
Saarinen Juha
Åkerlind Jan
Dahlkvist Johan
Nyberg Krister
Olsson Björn
Sandgren Leif
Åbom Bengt
Klubb
FK Forellen
FK Forellen
Södertälje SFK
Norrtälje SF
Stäkets SF
Stäkets SF
Norrtälje SF
Stäkets SF
Stäkets SF
Södertälje SFK
Stäkets SF
FK Forellen
Enskede SFK
Stäkets SF
Enskede SFK
Stockholms PF
Norrtälje SF
Täby PF
Täby PF
Vaxholms SF
Stäkets SF
Stäkets SF
Stäkets SF
Vaxholms SF
Jakobsbergs SFK
FK Forellen
Täby PF
Enskede SFK
Södertälje SFK
Länna Gård
Täby PF
1
2
3
4
5
6
Totalt
4
8
9
3
1
15
2
11
13
5
7
26
6
16
10
22
29
23
17
20
19
21
30
28
14
100
12
100
18
27
100
1
5
2
7
100
6
9
12
4
11
13
3
22
16
17
15
19
20
25
21
23
14
24
26
8
100
10
100
100
27
100
100
21
1
18
10
6
5
8
9
12
7
22
4
11
20
2
13
15
19
14
3
24
23
100
16
100
100
100
100
100
17
1
2
13
10
3
6
17
19
7
11
12
4
18
100
14
25
5
21
15
23
24
16
22
26
100
9
100
8
20
100
100
3
1
8
9
18
14
17
2
20
6
24
11
19
4
13
16
22
5
12
10
100
25
23
21
100
7
100
15
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
37
33
47
132
47
50
52
53
45
63
66
69
147
74
80
88
84
88
88
169
100
122
201
238
316
322
323
338
354
417
Poäng SM klar
9
16
20
29
32
32
33
33
33
33
39
40
47
47
54
55
59
61
63
65
69
75
92
101
138
216
222
223
238
254
317
SM klar 2018 via DM
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Andersson Börje
Kock Thomas
Dietmann Lennart
Törnqvist Conny
Edlund Leif
Leander Åke
Kock Peter
Tiilikainen Jorma
Wuopio Tomas
Åklint Mikael
Norrtälje SF
Stäkets SF
Södertälje SFK
Norrtälje SF
Täby PF
Vaxholms SF
Stäkets SF
Södertälje SFK
Vaxholms SF
Täby PF
Äldre Herrveteraner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Paso Mikko
Jansson Klas
Jakobsbergs SFK
Norrtälje SF
Lund Erik "Plutten"
Rudman Lars
Länna Gård
Eriksson Hasse
Thorsén Bill
Lund Torsten
Sandgren Ove
Johansson Torgny
Enskede SFK
Länna Gård
Stäkets SF
Stäkets SF
Länna Gård
Vaxholms SF
Leskinen Reijo
Norrtälje SF
Lindblom Kurt
Stäkets SF
Lundström Åke
Einarsson Ove
Lambertz Wille
Jonsson Rolf
Mattsson Björn
Persson Hans
Rahn Stig
Halvardsson Bo
Ludvigsson Gösta
Södertälje SFK
Täby PF
Norrtälje SF
Norrtälje SF
Länna Gård
Norrtälje SF
Jakobsbergs SFK
Norrtälje SF
Jakobsbergs SFK
100
24
25
100
100
31
100
100
100
100
18
100
100
28
29
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418
424
425
428
429
431
500
500
500
500
1
2
3
4
5
6
Totalt
5
11
3
2
1
6
7
4
10
8
9
12
100
100
100
100
100
13
100
14
2
3
1
5
8
4
7
6
14
15
9
100
100
10
11
100
12
100
13
100
2
1
9
7
8
3
4
10
5
11
100
100
6
100
100
100
100
100
100
100
1
2
4
100
8
7
9
3
5
6
10
11
100
100
100
12
100
100
100
100
4
6
11
3
1
5
2
9
7
8
100
100
100
100
100
100
100
10
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
23
28
117
26
25
29
32
41
48
228
323
406
410
411
412
412
323
413
414
318
324
325
328
329
331
500
500
500
500
DM
DM
Poäng SM klar
9
12
17
17
18
18
22
22
27
33
128
223
306
310
311
312
312
313
313
314
SM klar 2018 via DM
21
22
23
24
25
Finn Leif
Heinonen Kalevi
Rudman Ingmar
Thorell Hans
Hansson Lars
Enskede SFK
Kungsängen
Enskede SFK
Enskede SFK
Enskede SFK
Damer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Widerberg Carina
Wahlberg Leena
Nilsson Caroline
Wassberger Isabelle
Strodthoff Daniela
Sabel Emma
Blomberg Jennie
Ljunqvist Anna
Damara Andersson
Täby PF
Jakobsbergs SFK
Täby PF
Stäkets SF
Jakobsbergs SFK
Täby PF
Vaxholms SF
Täby PF
Stäkets SF
Damveteraner
1
2
3
4
5
6
Sköld Jeanette
Norrtälje SF
Torstensson Kicki
Stäkets SF
Carina Bertilsson
FK Forellen
Jakobsson Britt-MarieVaxholms SF
Blomberg Rosie
Vaxholms SF
Äldre Damveteraner
1
2
Pietilä Maj
Suther Viviann
Stäkets SF
Stäkets SF
15
16
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
415
416
500
500
500
1
2
3
4
5
6
Totalt
2
1
3
5
6
4
100
100
100
1
3
2
4
100
100
5
100
100
1
3
2
4
100
100
100
5
100
100
1
2
3
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
100
100
100
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
10
12
20
311
404
405
405
406
1
2
3
4
5
6
Totalt
1
2
100
4
3
1
3
2
4
100
1
2
5
4
3
2
1
3
5
4
3
1
2
4
100
0
0
0
0
0
8
9
112
21
210
1
2
3
4
5
6
Totalt
3
4
1
4
2
1
1
2
1
3
0
0
8
14
315
316
500
500
500
DM
DM
DM
DM
Poäng SM klar
5
7
9
15
211
304
305
305
306
SM klar 2018 via DM
Poäng SM klar
5
6
12
16
110
SM klar 2018 via DM
Poäng SM klar
5
10
3
4
5
Eine Nykänen
Nevalainen Terttu
Rytterlund Monika
Enskede SFK
Södertälje SFK
Södertälje SFK
Ä Herrjuniorer
1
2
3
4
Sundin Markus
Sköldberg Olle
Öman David
Enskede SFK
Enskede SFK
Täby PF
Y Herrjuniorer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Einarsson Felix
Klinth Ebbe
Nygren Albin
Solomin Benjamin
Prigorowsky Georg
Täby PF
Enskede SFK
Enskede SFK
Enskede SFK
Enskede SFK
Strodthoff Henrik
Jakobsbergs SFK
Ander Dexter
Vescovic Aleksa
Kerstell Simon
Nilsson Melker
Andersson Jamie
Weisz Joshua
Enskede SFK
Enskede SFK
Stäkets SF
Täby PF
Stäkets SF
Enskede SFK
Y Damjuniorer
1
2
3
4
Wilhelmsson Ia
Strodthoff Lenja
Julie Härneman
Högberg Juvelia
Sköld Ylva
Enskede SFK
Jakobsbergs SFK
Enskede SFK
Enskede SFK
Stäkets SF
2
1
100
3
2
100
3
100
100
3
100
100
2
100
100
0
0
0
13
303
500
1
2
3
4
5
6
Totalt
1
100
100
1
100
100
1
100
100
1
100
100
1
100
100
0
0
0
5
500
500
1
2
3
4
5
6
Totalt
1
2
3
6
5
8
100
4
100
7
100
100
1
2
5
3
4
100
100
100
6
100
100
100
5
3
1
4
6
100
2
100
100
100
100
100
1
100
4
2
3
100
100
100
100
100
100
100
1
2
5
4
3
6
100
100
100
100
7
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
109
18
19
21
314
402
404
406
407
407
500
1
2
3
4
5
6
Totalt
3
4
1
2
100
100
100
100
100
100
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
100
100
2
0
0
0
0
0
304
305
401
402
402
10
203
500
SM klar 2018 via DM
Poäng SM klar
4
500
500
DM
SM klar 2018 via DM
Poäng SM klar
4
9
13
13
15
214
302
304
306
307
307
500
SM klar 2018 via DM
DM
Poäng SM klar
204
205
301
302
302