Banschema Sportlov

V9
Måndag
1 2 3
4
5
6
7
8
Tisdag
1 2 3
4
5
6
7
8
Onsdag
1 2 3 4
5
6
7
8
Torsdag
1 2 3 4
5
6
7
8
Fredag
1 2 3 4
5
6
7
8
Lördag
1 2 3 4
5
6
7
8
Söndag
1 2 3 4
5
6
7
8
05.30
45
06.00
15
30
45
07.00
06.30
Triathlon
2 banor
15
30
45
08.00
15
30
45
06.30
Triathlon
5 banor
Master
2 banor
07.30
07.30
Elit
2 banor
Elit
2 banor
08.00
ELIT / Arlanda
5 banor
07.30
U3
3 banor
09.00
Elit
2 banor
Elit
07.30
U3
2 banor
07.30
U4
2 banor
09.15
15
30
45
08.00
Triathlon
4 banor
08.00
U3
3 banor
FU
2 banor
09.15
09.30
Elit
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
TÄ1
TÄ2
2 banor
2 banor
11.00
11.00
15
30
45
11.00
11.00
Junior
3 banor
15
30
45
11.45
Superhaj
2 banor
12.30
12.00
15
30
45
12.30
Cr-
13.00
kurs
15
30
45
12.30
12.30
TY2
2 banor
12.00
TY3
2 banor
1b
13.30
14.00
14.00
15
30
45
15.00
15
30
45
15.00
ELIT/Arlanda
4 banor
16.00
Kampsport- 16.00
center M1
16.00
15
30
45
TÄ1
1b
17.00
17.00
17.00
FU
2b
15
30
45
18.00
18.00
18.30 M1
2 banor
15
30
45
19,00
15
30
45
17.00
19.00
U3
3 banor
3 banor
16.00
TY1
16.00
2 banor
2 banor
17.00 U3,4 & FU
17.00
17.00
Landträning
17.00
17.00
17.00
U4
U3
17.00
17.30
Me 1, 2
M2
Landträning
2 banor
18.00
18.30
18.30
18.30
18.30
U3
3 banor
19.30
19.30
U4
15.45
U4 2b
16.00
U3
14.30
M1
2 banor
16.00
16.30
17.15
17.30
17.40
18.40
TY 3
2 banor
Lindragning
TÄ 2
TÄ 1 U4 & M1
2 banor
1b
3-2 banor
M2
2 banor
FU
2b
TY 2
2b
18.40
TY 1
2b
19.40
17.30
Junior
2 banor
17.15
U3
3 banor
14.30
TY1
2 banor
16.00
16.00
U4
16.30
M2
2 banor
18.00
18.00
Elit
19.00
19.00
19.00
Triathlon
5 banor
Lindragning
20.30
2 banor
21.00
21.00
16.00
Superhaj
Simteknik
2 banor
19.15
20,00
15
30
45
14.30
3 banor
Triathlon
Elit
15.00
ELIT/Arlanda
19.40
Master
3 banor
19.40
Triathlon
5 banor
20.30
21,00
15
rev 2017-02-20