Månadsprogram för februari på Oxbackens mötesplats