Handledning

Tänkvärt – Platon
TÄNKVÄRT
Tänkvärt – Platon
Aten för 2400 år sedan. Där levde Platon, världens första riktiga
och förmodligen största filosof. Enligt Platon bör du tänka mer
och lära känna dig själv, låta din älskare förändra dig för att
komplettera dig, samt reformera samhället genom att fler lär
sig filosofi, så att fler får kunskap att skilja gott från ont och
därmed kunna rösta fram bra ledare för samhället.
Serien Tänkvärt tar upp välkänd idéhistoria genom tiderna.
Ämnet idéhistoria omfattar i princip alla idéer i historien. Där
samsas bland annat filosofins historia, de politiska idéernas
historia och vetenskapshistoria. Den underhållande serien är
producerad av filosofen, historikern och författaren Alain de
Botton. De korta programmen och användbara teorierna kan
hjälpa oss att bättre förstå oss själva och omvärlden.
Speltid: 7 min
Från: 13 år
Ämne: Filosofi, Samhällskunskap, Bild, Svenska, Historia,
Psykologi, Värdegrund
Produktionsland:
Storbritannien
Svensk version:
©
Cinebox, 2016
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: 1706
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Cinebox
08-445 25 50
Platon
För 2400 år sedan, när människorna i Norden fortfarande levde
under bronsålderns hårda förhållanden, blomstrade samhällslivet
i Aten. Medborgarna kunde besöka badhus, gymnastiksalar och
teatrar, och det fanns tekniska lösningar som inte skulle nå resten
av Europa förrän långt, långt senare. I denna stad levde Platon. Man
brukar ibland säga att han var världens första riktiga filosof. Platon
skrev allt som allt 36 böcker, alla i dialogform. I böckerna fick ofta
Platon gamle lärare, Sokrates, figurera som huvudperson. Sokrates
karaktär kastas ständigt in i vilda diskussioner med sina bekanta,
diskussioner där varje åsikt och argument prövas utifrån sin egen
logik. Platon trodde inte att man kunde lita på sina känslor. Därför
var det en nödvändighet att skärskåda sina åsikter, gärna ihop med
en vän, för att se om de verkligen var så rimliga som man trott.
Förutom sina idéer om logisk argumentation har Platon också gjort
sig känd för sin teori om den ideala statens uppbyggnad. Platon
trodde att varje människa passade bra för vissa poster i samhället.
De som var lämpade för filosofi var också de som var bäst lämpade
för att styra. Då, trodde Platon, skulle samhället bli rättvist.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Tänkvärt – Platon
Frågor att besvara efter visning
Här kan du hämta mer information
1. Vad tyckte Platon om känslor?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vad hade samtalet för funktion enligt Platon?
Vad tyckte Platon om kärlek? Håller du med?
På vilket sätt var Platon emot demokrati?
Vilka tyckte Platon var bäst lämpade att styra?
Kan man argumentera för att Platons statsideologi
var elitistisk?
Håller du med om Platons tankar kring konstens
betydelse? Motivera ditt svar.
Varför tyckte Platon att man ska leta efter en
partner som inte bara älskar dig för den du är?
Genom Platons dialoger beskrivs filosofens
Sokrates kunskaper och pedagogik. Slå upp ordet
maieutik (majevtik) och förklara sedan vad denna
samtalskonst innebär. Tycker du att metoden verkar
bra? Varför, varför inte?
Ta reda på mer om Platons tankar! Kan de
beskrivas på andra sätt i än i filmen?
Nyckelord
Platon, staten, filosofi, samtal, Aten, Sokrates, dialog,
konst, relationer, antiken, självkännedom, reflektion,
samtal
http://www.vux-gotland.se/filosofi/platon_v.htm
Komvux Gotland om Platon.
http://gymnasiefilosofi.se/platon/ Sidan Filosofi för
gymnasiet om Platon.
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/
forntiden-och-antiken/antikens-grekland På SOrummets hemsida kan man läsa mer om antikens
Grekland.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/
l%C3%A5ng/platon Nationalencyklopedien om Platon
http://www.svd.se/hur-mycket-sager-oss-dialogernaom-platons-filosofi Svenska Dagbladet skriver om
dialogformens betydelse för att förstå Platons idéer.
Texten är svår.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=79
3&artikel=762074 Sveriges Radios program Filosofiska
rummets serie om Platon. Här kan man bland annat lära
sig mer om grottliknelsen och Platons syn på kunskap.
www.ne.se – Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ – En sökmotor som inte
spårar dig
http://factlab.com/#lo=1 – Dagens nyheters skolsajt
http://www.cinebox.se/ – Cinebox hemsida
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Tänkvärt – Platon
Filmen passar bra för undervisning i grundskolan och gymnasiet i många ämnen, se exempel nedan från
Lgr 11 och Gy 11, www.skolverket.se
I årskurs 7-9, religion, Lgr 11:• Etik: ”Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till
olika etiska resonemang, till exempel dygdetik”
I årskurs 7-9, historia, Lgr 11
• Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700: ”Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess
betydelse för vår egen tid”
Bild, ur ämnets syfte , Lgr 11
”Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan
tolkas”
I gymnasiet, filosofi 1, Gy 11
”Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad
som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är
rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv,
samhällsliv, kulturliv och vetenskap”
I gymnasiet, samhällskunskap 1b, Gy 11
”Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier”
Examensmål för det Estetiska programmet, Gy 11
”Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i
samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv”
Historia 2b — kultur, 100 poäng, gymnasiegemensam kurs på ES och HU.
• Centralt innehåll, �ndervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
”Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen
ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéström¬ningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas
utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna”
”Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv”
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se