2017 02 23

RAPPORT ÖVER MÄTNING AV HAVSISENS TJOCKLEK
Station:Ratan
Position
1
Datum: 2017­02­23
a
47
b
48
c
48
d
15
Anmärkning
Torr, kall snö
2
3
4
Under anmärkning kommentera följande:
Ligger snötäcket jämnt eller ojämnt på isen?
Är snön torr eller blöt?
Är isen hård eller porös?
Aktuell position för mätningen
Etc.
Mätposition: N 63,99053 E 20,89250