PM Malmstråket 2017

PM 43:e MALMSTRÅKET 13,5, 27 och 45 km - Lördag 18 februari, 2017
Start
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
10.30 H/D21, H/D40, H/D50, H/D60, motionsklasser damer
och herrar
9.00 Motionsklass 45 km utan tidtagning
10.30 27 km D21 och motionsklasser för damer och herrar
10.30 13,5 km motionsklass utan tidtagning
Kläder
Kläder/väskor märks med startnummer och efternamn och lämnas på
anvisad plats vid startplatserna. Kläder återfås vid målet där utlämning
sker.
Vätskekontroller
1
2
3
4
5
6
Målet
Mål
Skidstadion, Campingplatsen, Skellefteå
Plaketter
Plakett till alla vid målgång.
Omklädning +
dusch
Idrottens hus, Norrvalla alt. Vitbergsbadet, följ skyltad väg.
Mat
Varm soppa ingår i anmälningsavgift för alla åkare som åker 45 km och de
som åker med tidtagning 27 km.
Priser
Träningsstipendier till 1:a, 2:a och 3:e snabbaste dam- resp. herråkare på
45 km, alla tävlingsklasser sammanslagna. Träningsstipendier till 1:an,
2:an och 3:an i D21 - 27 km.
6 km
13,5 km
19,5 km
27 km
33 km
39,5 km
45 km
Utlottning av nyttopriser till övriga deltagare. De som har pris att hämta
meddelas på anslag i målområdet där priserna också delas ut.
Åkstil
Klassisk åkstil.
Chip
Tidtagning sker med chip. Åkare med eget chip åker med detta. Alla andra
tilldelas chip med nr-lappen. Ej återlämnat chip debiteras med 750 kr
(kostnaden för ett nytt chip).
Seedning Vasaloppet
Tider för 45 km och 27 km gäller för seedning till Vasaloppet respektive
Tjejvasan.
Regler/inställd tävling
Tävlingen följer SSF:s tävlingsregler. Deltagande sker på egen risk. Vägar
som passeras är bevakade. Åkaren ansvarar för att alla vägar kan korsas
utan fara.
Vid inställd tävling återbetalas halva startavgiften. Åkaren måste då själv
lämna uppgifter så att återbetalning kan ske (epost:
[email protected])
Olycksfall
Ring 112. Första Hjälpen finns vid alla vätskekontroller.
Information
http://www.skellefteaskidklubb.se/arrangemangochtavlingar/skidklubbensta
vlingar/malmstraket/
Information
tävlingsdagen
Start/ Mål/Skellefteå/Tävlingsledare: 070-671 80 14