Obligation Globala Bolag 16 Smart Bonus Tillväxt

2017-04-24
Rapport
Obligation Globala Bolag 16 Smart Bonus Tillväxt
ISIN: SE0006259487
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
2017-04-24 10:16
Teoretiskt slutvärde 2017-04-21
Indexutveckling
114,08%
Marknadsföringsmaterial »
122,00%
Slutliga villkor »
2017-04-21
10,36%
Månadsrapport »
Generell produktinformation
Detaljerad produktinformation
Kortnamn
SEB S127G
Deltagandegrad
100%
Emittent
SEB AB (publ)
Avläsningar
Månadsvis (13 observationer)
Nominellt belopp
10 000 kr
Första avläsning
2018-02-01
Emissionskurs
110% av Nominellt belopp
Slutdag
2019-02-01
Kapitalskydd
100% av Nominellt belopp
Kupong
22%
Emissionsdag
2016-02-19
Återbetalningsdag
2019-02-19
Underliggande tillgångar
Startkurs Utveckling1
39,20
-7,65%
Namn
Telia Company AB
Vikt
10%
HSBC Holdings PLC
10%
52,35
19,01%
Allianz SE
10%
138,05
23,32%
Tele2 AB - B
10%
66,79
24,95%
Nordea Bank AB
10%
82,60
25,18%
Nestlé SA
10%
73,35
3,20%
Swisscom AG
10%
482,50
-9,39%
AT&T Inc.
10%
36,88
8,27%
Verizon Communications Inc.
10%
50,97
-7,30%
Zurich Insurance Group AG
10%
213,40
23,99%
1
Avser utveckling av underliggande tillgång utan hänsyn tagen till eventuell genomsnittsberäkning av slutvärde
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.