Handledning

Tänkvärt – Epikuros
TÄNKVÄRT
Tänkvärt – Epikuros
Filosofen Epikuros föddes 341 f.k. Han undersökte vad som
gör människor lyckliga. Epikuros ville veta vad som är roligt
och startade en skola som undervisade om lycka. Lärdomen
var bland annat att det är viktigt att träffa vänner ofta och att
mycket pengar inte är viktigt, eftersom vi blir lyckligare av att
hjälpa andra. Idéerna gjorde att ca 400 000 personer bodde i
kollektiv under perioden.
Serien Tänkvärt tar upp välkänd idéhistoria genom tiderna.
Ämnet idéhistoria omfattar i princip alla idéer i historien. Där
samsas bland annat filosofins historia, de politiska idéernas
historia och vetenskapshistoria. Den underhållande serien är
producerad av filosofen, historikern och författaren Alain de
Botton. De korta programmen och användbara teorierna kan
hjälpa oss att bättre förstå oss själva och omvärlden.
Speltid: 5 min
Från: 13 år
Ämne: Filosofi, Religion, Historia, Bild, Samhällskunskap,
Psykologi, Värdegrund
Produktionsland:
Storbritannien
Svensk version:
©
Cinebox, 2016
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: 1708
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Cinebox
08-445 25 50
Epikuros föddes 341 år f.Kr., och tillhör de tänkare som vi brukar
kalla de gamla grekerna. Många av dåtidens filosofer funderade
över vad som är gott, medan Epikuros vigde sitt liv åt att hitta
svaret på vad som gör människan lycklig. Han ansåg att det fanns
en grundläggande missuppfattning om begreppet lycka i samhället.
Många associerade lycka med romantiska relationer, men Epikuros
menade att människans bästa sidor visades i vänskapsrelationer. För
att bli lyckligare borde vi därför träffa våra vänner oftare. Dessutom
tyckte Epikuros att föreställningen att pengar och materiella ting
skulle göra oss lyckliga var felaktig, eftersom tillgången på pengar
kräver hårt arbete, vilket kan betyda uppoffringar för eget och
andras välmående. Epikuros menade istället att arbete kan göra oss
lyckliga om vi får känna att vi bidrar till något bra. Slutligen noterade
Epikuros att vi människor verkar söka lugn i våra liv.
När Epikuros till slut hade receptet för lycka klart gjorde han slag i
saken och levde i enlighet med sin egen teori. Han flyttade in i ett
stort hus tillsammans med sina vänner. Där arbetade de med det
som de själva upplevde som viktigt, och varvade umgänge med
tid för egna reflektioner. Denna levnadsform blev snart populär,
och fler började bo i kollektiv med sina vänner. Många av de gamla
epikureiska kollektivhusen blev senare kloster. Men trots det levde
Epikuros idéer vidare, och de går att finna bland annat i texter av
Karl Marx.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Tänkvärt – Epikuros
Här kan du hämta mer information
Nyckelord
Epikuros, gamla grekerna, filosofi, kollektiv, lycka,
nytta, vänskap, marxism, idéhistoria, vänner, hellenism,
hedonism
Frågor att besvara efter visning
1. När levde Epikuros?
2. Vilken fråga ville Epikuros svara på?
3. Epikuros tyckte att det fanns en utbredd
missuppfattning om vad lycka är. På vilket sätt?
4. Vilka relationer satte Epikuros högst värde på?
5. Vad tyckte Epikuros om materiella ting och pengar?
6. Levde Epikuros som han lärde? Förklara!
7. Vad hände med Epikuros teorier om lycka efter
hans död?
8. Vad gör dig lycklig repektive olycklig?
http://www.filosofer.se/hellenismen.html Filosofer.se
om hellenismen, där Epikuros ingår.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epikurism Wikipedia om
epikurism.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/
l%C3%A5ng/epikuros Nationalencyklopedin om
Epikuros.
http://www.sydsvenskan.se/2010-03-10/meningenmed-livet-ar-njutning Filosofen David Brax skriver i
Sydsvenskan om filosofi som går ut på att maximera
njutning.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/
l%C3%A5ng/hedonism Många menar att Epikuros var
hedonist. På Nationalencyklopedins hemsida kan man
läsa mer om hedonismen.
www.ne.se – Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ – En sökmotor som inte
spårar dig
http://factlab.com/#lo=1 – Dagens nyheters skolsajt
http://www.cinebox.se/ – Cinebox hemsida
Övning
http://filmochskola.se/Filmer/T/tankvart/tankvart--stoikerna/ Tänkvärt – Stoikerna
Se filmen och jämför de två synsätten.
Tänkvärt: Epikuros passar bra för undervisning i samhällsorienterande ämnen. Här enligt det centrala
innehållet i Lgr11, www.skolverket.se:
I årskurs 7-9, historia, Lgr11
• Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700: ”Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess
betydelse för vår egen tid”
I årskurs 7-9, religion, Lgr11:
• Etik: ”Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till
exempel dygdetik”
I gymnasiet, filosofi 1, Gy11
”Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad
som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är
rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv,
samhällsliv, kulturliv och vetenskap”
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se