Aktieförvärv av Norvik hf samt personer i styrelse och

Mörlunda, den 24 februari 2017
Aktieförvärv av Norvik hf samt personer i styrelse och koncernledning
Bergs Timber AB (publ) pressmeddelade den 14 februari att Rörvik Timber Höglandet AB och Kieryd
Gård AB avyttrat samtliga sina aktier och att dessa aktier överlåtits till bl. a. befintliga aktieägare och
personer i Bolagets ledningsgrupp.
Bolagets störste aktieägare Norvik hf har ökat sitt innehav med 4 582 413 aktier och de innehar nu 29,82
% av Bolagets aktier.
Styrelsens ordförande Lars Gustafsson har ökat sitt innehav med 100 000 aktier och innehar därefter
tillsammans med närstående 0,77 % av Bolagets aktier. Styrelseledamoten Åke Bergh har ökat sitt
innehav med 1 500 000 aktier och innehar nu, tillsammans med närstående 6,94 % av Bolagets aktier.
Bolagets verkställande direktör Peter Nilsson har ökat sitt innehav med 400 000 aktier, och innehar direkt,
genom bolag och kapitalförsäkring 0,5 % av Bolagets aktier. Bolagets Råvaruchef Niklas Sjöfors har ökat
sitt innehav med 2 800 000 aktier och innehar direkt och genom bolag 5,73 % av Bolagets aktier.
Bolagets största aktieägare utgörs därefter av Norvik hf, Åke Berg med närstående, Setra Trävaror AB,
Peter Thormalm direkt och genom kapitalförsäkring samt Niklas Sjöfors direkt och genom bolag.
En komplett uppdatering av listan med de största aktieägarna kommer att göras i början av mars.