Styrelse och kommitté

Bro OK:s Styrelse och kommittéer 2017
Ordförande Ronny Liljegren
Tr o Rekrytering
Andreas Liljegren
Sekreterare Gunlis Samuelsson
Stugkommittén
Ulf Nilsson
Kassör
Tävlingskommittén
Björn Andersson
Ylva Svangren
Vice ordförande och ordf. Info kommittén
Träning o rekr. kommittén
Stugkommittén:
Göran Gustavsson (ordf.)
Ulf Nilsson (ordf.)
Anders Nilsson
Henri Hägg
Brent Godman
Anders Blomér
Mattias Westfält
Kjell Skalberg
Göran Kimell
Peter Skalberg
Andreas Liljegren (styrelsen)
Jan-olof Lindby
Birgitta Hjertén
Jenny Andersson
Linda Zakrisson
Tävlingskommittén
Leif Björkegren
Jonn Boman (ordf.)
Jonas Pettersson
Björn Andersson (styrelsen)
Magnus Ihreskog
Infokommittén
Bo Sandahl
Birgitta Hjertén (ordf.)
Kurt Löfgren
Johan Malmros
Erik Löfgren
Håkan Mattsson
Mats Sigalit (ordf. motionsgruppen)
Erland Gardell
Utbildningsansvarige:
Helene Eklund
Revisorer
Helene Eklund
Valberedning
Gunnar Eriksson
Gabriella Hammarskjöld (sammankallande)
Kjell Nilsson (suppl.)
Kjell Nilsson