Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling
LUFTFART
Förteckning – Serie ANS
Förf. nr
Föreskrift
2017-02-21
Ikraftträdande
2007:9
2007-06-22
2012:7
2007:11
2010:153
2012:34
2011:72
2013:62
2015:50
2016:18
2016:132
2016:34
2016:117
2016:78
2017:7
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om allmänna bestämmelser för flygtrafiktjänst (ANS), luftrumsplanering (ASM) och flödesplanering (ATFM)
Föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS
2007:9) om allmänna bestämmelser för flygtrafiktjänst (ANS),
luftrumsplanering (ASM) och flödesplanering (ATFM)
(ändringsföreskriften är fristående)
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om teknisk personal som utför drift och
underhåll av utrustning för flygtrafikledningstjänst (ATS), flödesplanering
(ATFM) samt kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster
(CNS)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av
avgifter för flygtrafiktjänst
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för
flygtrafiktjänst (föreskriften är inarbetad i omtryck)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utnämning av
leverantörer av flygtrafikledningstjänst
Transportstyrelsens föreskrifter om flödesplanering (ATFM)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för flygbriefingtjänst
(AIS)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-,
navigations, och övervakningstjänster (CNS-tjänster)
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigationsoch övervakningstjänster (CNStjänster)
(ändringsföreskriften är fristående)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
flygtrafikledningstjänst (ATS)
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2016:34) om flygtrafikledningstjänst (ATS)
(ändringsföreskriften är fristående)
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av viss
personal för flygtrafikledningstjänst
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av
avgifter för flygtrafiktjänst
2012-03-15
2007-06-22
2010-10-01
2012-06-08
Upphör att gälla
2017-03-01
2011-10-03
2013-08-01
2015-11-06
2016-06-01
2016-12-23
2016-08-01
2017-01-01
2016-08-01
2017-03-01