Film - Lövestad Skulpturpark

Lövestad Skulpturförening inbjuder till:
Filmvisning
intresserade och medlemmar
hälsas välkomna till
Rosenlund lördag 25/2 kl 14
Lennart visar sina filmer:
Visfestival m Henry Ekelund mfl
Byavandring m Stig Ohlsson
Alla är Välkomna
Sjöbo kommun
Fotograf: Sofia Callmer
Styrelsen