Karta över linje 6

6
40
Söderbro
Resecentrum
42
Lo
CENTRUM
Södra
torget
Solvarvsgatan
as
s
se
Ro
gs
Re
ga
ge
tan
ata
me
g
nts
ata
p
Kli
pg
g
er
n
ta
ga
B
als t
d
ne use
tri
h
Ka dio
Ra n
e
d
sta
sa
Va
sä
ter
Gö
ta
n
40
d
ÅSEN Destination
Torget Hållplats, avgångstid enligt tidtabell
Skolan Hållplats, ungefärlig avgångstid
Linje med hållplats
jön
41
SÄS
SJUKHUSET
lsg
a
nd
REGEMENTET
n
re
r
be
Regementet
180
Sjukhuset–Centrum–Regementet och omvänt
lt
Hu
ata
n
n2
0