Mat- och vätskelista

Patient: ____________________________
Kosttyp:
Mat- och vätskelista
A
E
Säng: ______
Datum: _______
Övr:__________________________
Energinivå (kcal):
Vårdplan finns:
1600
Ja
Nej
2100
2800
SUS Nutritionsnätverk i Lund och Malmö, februari 2017
Registreringen görs från kl ______________ till ______________
VÄTSKELISTA
Kl
MATLISTA
Restriktioner:
Vätska
Registreringen ska avslutas den _______________________
Serverat (ml)
Konsumerat (ml)
Kcal
Protein (g)
Kl
Mat
Serverat
Konsumerat
Kcal
Protein (g)
Frukost
Mellanmål
Lunch förrätt
0 ½ 1
0 ½ 1
Lunch varmrätt
0 ¼ ½ ¾ 1
0 ¼ ½ ¾ 1
Lunch dessert
0 ¼ ½ ¾ 1
0 ¼ ½ ¾ 1
Kvällsmat förrätt
0 ½ 1
0 ½ 1
Kvällsmat varmrätt
0 ¼ ½ ¾ 1
0 ¼ ½ ¾ 1
Kvällsmat dessert
0 ¼ ½ ¾ 1
0 ¼ ½ ¾ 1
Mellanmål
Mellanmål
SUMMA
ml
kcal
g
VÄTSKEFÖRLUSTER
Kl
Volym
Kl
Volym
SUMMA:
Kl
Volym
Kl
Volym
Kl
kcal
g
Volym
INTAG (mat + vätska): _________ kcal _______ g protein
BEHOV: _________ kcal _______ g protein
SUMMA
ml
SIGN: