Koloskopi Kiruna sjukhus

Koloskopi Kiruna sjukhus
Berörda enheter
Medicinmottagning och Operationsavdelning
.
Före undersökningen










Koloskopi utförs ons- och torsdagar klockan 10.00 och 13.00
Undersökningen bokas i VAS med opanmälan och resurs
Utförs av medicinöverläkare på operationsavdelningens skopienhet
Kallelse skickas, med information och instruktioner för tarmrengöring
samt recept på Laxabon
Tarmrengöring med Laxabon som drickes i en eller två omgångar
beroende på undersöknings tidpunkt.
Pat kommer 15 minuter före utsatt tid.
Narkosjournal och ifylld Hälsodeklaration ska medfölja pat till
operationsavdelning
Pat får ID band på handled
Perifer venkateter sätt in på operationsavdelningen
Remiss och etiketter tas fram på operationsavdelningen
Efter undersökningen
 Pat observeras på ÖVA 1 - 2 timmar beroende på hur mucket
smärtstillande läkemedel som givits
 Toalettbesök
 Fika
Huvudprocess
Mage och tarm
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Lena Niemi
Fredrik Kjellberg
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2279
2017-02-17
1.0