Valberedningens förslag till styrelse i Holännaortens Byalag till

Valberedningens förslag till styrelse i Holännaortens Byalag till
årsmötet 26 februari 2017
Ordförande för 1 år
Margareta Heed
Ledamot för 2 år
Urban Norell
Ledamot för 2 år
Tommy Olsson
Ledamot för 2 år
Carolina Heed Olsson
Ledamot för 1 år
Leif Engdahl
Ledamot för 1 år
Gustav Elverstig
Ledamot för 1 år
Susanne Persson
Suppleant för 1 år
Leif Högvall
Suppleant för 2 år
Sara Lundgren
Kassör får den nya styrelsen utse inom sig.
Revisor för 1 år
Anncristin Franzén
Revisor för 1 år
Anders Johansson
Revisorsuppleant 1 år
Tore Gröning
Revisorsuppleant 1 år
Kurt Ljung