vapor 180 - Rothoblaas

VAPOR 180
Ångbroms
FR
CH
DTU 31.2
Funktionsfilm och skyddsskikt i polypropen (PP) med förstärkningsnät
DE
SIA 232
freinvapeur
ZVDH
V.v.o.
V.v.u.
dh.
IT
UNI 11470
B/R3
Förstärkningsnät för hög
prestanda
TRASPIR
VAPOR 180
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SAMMANSÄTTNING
egenskap
standard
värde
Vikt
Tjocklek
Kantrakhet
Vattenångans överföring (Sd)
Draghållfasthet MD/CD
Töjning MD/CD
Spikens draghållfasthet MD/CD
Vattentäthet
Vattenpelare
UV-stabilitet *
Värmemotstånd
Brandtekniskt beteende
Motstånd mot luftgenomsläpplighet
Motstånd mot vattenånga:
• efter en konstgjord åldring
• med alkali
Värmeledningsförmåga (λ)
Specifik värme
Densitet
Ångmotståndsfaktor (μ)
Rekommenderad installationslutning
Motstånd vid fogar
Slagmotstånd
VOC-emissioner
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1848-2
EN 1931 / EN ISO 12572
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 20811
EN 13859-1
EN 13501-1
EN 12114
180 g/m2
0,6 mm
överensstämmer
3m
350 / 290 N/50 mm
20 / 20 %
240 / 240 N
överensstämmer
> 250 cm
3 månader
-20 / +80 °C
klass E
< 0,02 m3/m2h50Pa
EN 1296
EN 13984
EN 12317-2
EN 12691
-
överensstämmer
npd
0,3 W/mK
1800 J/kgK
ca 280 kg/m3
ca 6700
> 10°
npd
npd
0 % (klass A+)
1
2
3
4
1
övre lager: fiberduk i PP
2
förstärkning: förstärkningsnät i PP
3
mellanliggande lager: ångbromsfilm i PP
4
nedre lager: fiberduk i PP
* för ytterligare anvisningar se sida 19
KODER OCH MÅTT
kod
V180
VTT180
ex kod
D14202
D14204
beskrivning
VAPOR 180
VAPOR 180 TT
tejp
TT
H x L [m]
1,5 x 50
1,5 x 50
A [m2]
75
75
st/
25
25
VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?
VAPOR 180 - 01