Diagrambilaga

Innehåll
INDIKATORER..........................................................................................................................3
TOTALA NÄRINGSLIVET.......................................................................................................4
TILLVERKNINGSINDUSTRI ..................................................................................................5
Insatsvaruindustri..................................................................................................................................6
Investeringsvaruindustri ........................................................................................................................7
Konsumtionsvaruindustri.......................................................................................................................8
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri ...............................................................................................9
Textil-, beklädnads och lädervaruindustri ............................................................................................10
Trävaruindustri ....................................................................................................................................11
Sågverk...................................................................................................................................................12
Övrig trävaruindustri..............................................................................................................................13
Massa-, pappers och pappvaruindustri ................................................................................................14
Massaindustri.........................................................................................................................................15
Pappers- och pappvaruindustri..............................................................................................................16
Grafisk och annan reproduktionsindustri.............................................................................................17
Kemisk industri ....................................................................................................................................18
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel......................................................................19
Gummi- och plastvaruindustri .............................................................................................................20
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ....................................................................21
Stål- och metallverk, gjuterier..............................................................................................................22
Järn- och stålverk ...................................................................................................................................23
Metallvaruindustri...............................................................................................................................24
Industri för datorer, elektronikvaror och optik ....................................................................................25
Industri för el-apparatur ......................................................................................................................26
Maskinindustri.....................................................................................................................................27
Motor- och släpfordonsindustri ...........................................................................................................28
Annan transportmedelsindustri...........................................................................................................29
1
Möbelindustri ......................................................................................................................................30
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSVERKSAMHET (SNI 41-42) ........................................... 31
Byggande av hus (SNI 41).....................................................................................................................32
Anläggningsverksamhet (SNI 42)..........................................................................................................33
DETALJHANDEL.................................................................................................................... 34
Handel med motorfordon ...................................................................................................................35
Livsmedelshandel ................................................................................................................................36
Specialiserad butikshandel ..................................................................................................................37
PRIVATA TJÄNSTENÄRINGAR ......................................................................................... 38
Uppdragsverksamhet...........................................................................................................................39
Landtransport ......................................................................................................................................40
Åkerier....................................................................................................................................................41
Hotell och restauranger .......................................................................................................................42
Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt............................................................................43
Finans- och försäkringsverksamhet......................................................................................................44
Förvaltare av egna fastigheter .............................................................................................................45
Fastighetsmäklare och -förvaltare .......................................................................................................46
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer .............................................................................................47
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation ..................................................................48
Tekniska konsulter och arkitekter........................................................................................................49
Reklam- och marknadsundersökningsbyråer .......................................................................................50
Uthyrningsfirmor .................................................................................................................................51
Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag ......................................................52
Personaluthyrningsföretag ....................................................................................................................53
Researrangörer och resebyråer............................................................................................................54
HUSHÅLL................................................................................................................................. 55
2
Indikatorer
Barometerindikatorn
Tillverkningsindustri
Index, medelvärde=100
140
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
120
120
100
100
80
80
60
60
140
140
120
120
100
100
80
80
60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Konfidensindikator
Trend
Bygg- och anläggningsverksamhet
Detaljhandel
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
140
140
120
120
120
120
100
100
100
100
80
80
80
80
60
60
60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikator
Trend
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Konfidensindikator
Trend
Privata tjänstenäringar
Hushåll
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
140
140
120
120
120
120
100
100
100
100
80
80
80
80
60
60
60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikator
Trend
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikator
Trend
3
60
Totala näringslivet
Totala näringslivet
Totala näringslivet
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Efterfrågeläget, säsongsrensade nettotal
140
140
120
120
100
100
80
80
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Totala näringslivet
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Utfall
Förväntningar
4
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Tillverkningsindustri
Tillverkningsindustri
Tillverkningsindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
60
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Tillverkningsindustri
Tillverkningsindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
40
40
20
20
0
0
-20
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
-40
Utfall
Förväntningar
-20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Tillverkningsindustri
Tillverkningsindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
5
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Insatsvaruindustri
Insatsvaruindustri
Insatsvaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
-20
-20
0
-40
-40
-20
-20
-60
-60
-40
-40
-80
-80
-60
-60
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-80
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Insatsvaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-30
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Insatsvaruindustri
Insatsvaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Insatsvaruindustri
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
6
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Investeringsvaruindustri
Investeringsvaruindustri
Investeringsvaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
60
60
40
40
20
20
0
0
50
0
0
-50
-100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Investeringsvaruindustri
Investeringsvaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
-40
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Investeringsvaruindustri
Investeringsvaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
7
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Konsumtionsvaruindustri
Konsumtionsvaruindustri
Konsumtionsvaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
50
0
0
-50
-100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-80
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Konsumtionsvaruindustri
Konsumtionsvaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
100
100
50
50
0
0
-50
-60
-100
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Konsumtionsvaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
20
0
-50
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Konsumtionsvaruindustri
20
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
140
140
120
120
100
100
80
80
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
60
8
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-20
-20
-40
-40
-40
-40
-60
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
40
40
20
20
0
0
-60
-80
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
80
80
100
100
60
60
80
80
40
40
60
60
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
-20
-20
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
-20
-40
-40
-40
-60
-60
Utfall
Förväntningar
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
20
0
-60
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
140
140
120
120
100
100
80
80
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
60
9
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Textil-, beklädnads och lädervaruindustri
Textil-, beklädnads och lädervaruindustri
Textil-, beklädnads och lädervaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-50
-50
-100
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Textil-, beklädnads och lädervaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
50
0
0
-50
-100
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
50
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
Utfall
Förväntningar
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Textil-, beklädnads och lädervaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Textil-, beklädnads och lädervaruindustri
100
-150
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Textil-, beklädnads och lädervaruindustri
100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
140
140
120
120
100
100
80
80
-150
Utfall
Förväntningar
60
10
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Trävaruindustri
Trävaruindustri
Trävaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-50
-50
-100
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Trävaruindustri
Trävaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
100
100
50
50
50
50
0
0
0
0
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-50
-100
-100
Utfall
Förväntningar
-100
Trävaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
50
0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Trävaruindustri
50
-50
140
140
120
120
100
100
80
80
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
60
11
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
SÅGVERK
Sågverk
Sågverk
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-50
-50
-100
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Sågverk
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-100
-150
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Sågverk
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-150
Utfall
Förväntningar
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Sågverk
Sågverk
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
12
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
ÖVRIG TRÄVARUINDUSTRI
Övrig trävaruindustri
Övrig trävaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-50
-50
-100
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Övrig trävaruindustri
Övrig trävaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
100
100
50
50
50
50
0
0
0
0
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-50
-100
-100
Utfall
Förväntningar
-100
Övrig trävaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Övrig trävaruindustri
100
-50
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
13
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Massa-, pappers och pappvaruindustri
Massa-, pappers och pappvaruindustri
Massa-, pappers och pappvaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Massa-, pappers och pappvaruindustri
Massa-, pappers och pappvaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-80
-40
Utfall
Förväntningar
-20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Massa-, pappers och pappvaruindustri
Massa-, pappers och pappvaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
20
20
0
140
140
120
120
100
100
80
80
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
60
14
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
MASSAINDUSTRI
Massaindustri
Massaindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
100
100
50
50
0
0
-50
-50
-150
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Massaindustri
Massaindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
100
100
50
50
50
50
0
0
0
0
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-50
-100
-100
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Massaindustri
Massaindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
-120
-120
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
15
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
PAPPERS- OCH PAPPVARUINDUSTRI
Pappers- och pappvaruindustri
Pappers- och pappvaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Pappers- och pappvaruindustri
Pappers- och pappvaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
60
60
80
80
40
40
60
60
20
20
40
40
0
0
20
20
0
-20
-20
0
-40
-40
-20
-20
-60
-60
-40
-40
-80
-80
-60
-60
-100
-80
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
-80
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Pappers- och pappvaruindustri
Pappers- och pappvaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
16
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Grafisk och annan reproduktionsindustri
Grafisk och annan
reproduktionsindustri
Grafisk och annan
reproduktionsindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Grafisk och annan
reproduktionsindustri
Grafisk och annan
reproduktionsindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
80
80
80
80
60
60
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
-20
-20
-20
-20
-40
-40
-40
-40
-60
-60
-60
-60
-80
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
Grafisk och annan
reproduktionsindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
140
140
120
120
100
100
80
80
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
20
0
-80
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Grafisk och annan
reproduktionsindustri
20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
60
17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Kemisk industri
Kemisk industri
Kemisk industri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
60
60
40
40
20
20
0
0
50
0
0
-50
-100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Kemisk industri
Kemisk industri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
80
80
100
100
60
60
80
80
40
40
60
60
20
20
40
40
0
0
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-20
-80
-40
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Kemisk industri
Kemisk industri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
18
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
Industri för farmaceutiska
basprodukter och läkemedel
Industri för farmaceutiska
basprodukter och läkemedel
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
100
100
50
50
0
0
-50
-50
-150
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Industri för farmaceutiska
basprodukter och läkemedel
Industri för farmaceutiska
basprodukter och läkemedel
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
100
100
50
50
50
50
0
0
0
0
-50
-50
-50
-50
-100
-100
-100
-100
-150
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
Industri för farmaceutiska
basprodukter och läkemedel
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Industri för farmaceutiska
basprodukter och läkemedel
100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
140
140
120
120
100
100
80
80
-150
Utfall
Förväntningar
60
19
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Gummi- och plastvaruindustri
Gummi- och plastvaruindustri
Gummi- och plastvaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Gummi- och plastvaruindustri
Gummi- och plastvaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
-40
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Gummi- och plastvaruindustri
Gummi- och plastvaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
60
60
80
80
40
40
60
60
20
20
40
40
0
0
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
-20
-80
-40
-40
-100
-60
Utfall
Förväntningar
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-100
Utfall
Förväntningar
60
21
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Stål- och metallverk, gjuterier
Stål- och metallverk, gjuterier
Stål- och metallverk, gjuterier
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-50
-50
-100
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Stål- och metallverk, gjuterier
Stål- och metallverk, gjuterier
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-100
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Stål- och metallverk, gjuterier
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Stål- och metallverk, gjuterier
100
-150
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
22
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
JÄRN- OCH STÅLVERK
Järn- och stålverk
Järn- och stålverk
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-50
-50
-100
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Järn- och stålverk
Järn- och stålverk
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-100
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Järn- och stålverk
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Järn- och stålverk
100
-150
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
23
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Metallvaruindustri
Metallvaruindustri
Metallvaruindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
60
60
40
40
20
20
0
0
50
0
0
-50
-100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Metallvaruindustri
Metallvaruindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
-40
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Metallvaruindustri
Metallvaruindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
24
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
Industri för datorer, elektronikvaror
och optik
Industri för datorer, elektronikvaror
och optik
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Industri för datorer, elektronikvaror
och optik
Industri för datorer, elektronikvaror
och optik
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
100
100
50
50
50
50
0
0
0
0
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-50
-100
-100
Utfall
Förväntningar
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Industri för datorer, elektronikvaror
och optik
Industri för datorer, elektronikvaror
och optik
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
100
50
140
120
120
100
100
80
80
50
0
0
-50
-100
140
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
60
25
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Industri för el-apparatur
Industri för el-apparatur
Industri för el-apparatur
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
50
0
0
-50
-100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-100
-80
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Industri för el-apparatur
Industri för el-apparatur
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
80
80
60
60
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-60
-80
-80
-20
-20
-40
-40
-60
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
-80
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Industri för el-apparatur
Industri för el-apparatur
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
26
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Maskinindustri
Maskinindustri
Maskinindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
60
60
40
40
20
20
0
0
50
0
0
-50
-100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Maskinindustri
Maskinindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-20
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Maskinindustri
Maskinindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-10
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
27
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Motor- och släpfordonsindustri
Motor- och släpfordonsindustri
Motor- och släpfordonsindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-50
-50
-100
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
-150
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Motor- och släpfordonsindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
0
-50
-50
-100
-100
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
Utfall
Förväntningar
-60
Motor- och släpfordonsindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Motor- och släpfordonsindustri
100
-150
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Motor- och släpfordonsindustri
0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
28
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Annan transportmedelsindustri
Annan transportmedelsindustri
Annan transportmedelsindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
50
100
100
50
50
0
0
50
0
0
-50
-50
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
50
0
-50
-100
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
100
0
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
Utfall
Förväntningar
-80
Annan transportmedelsindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Annan transportmedelsindustri
100
-100
Annan transportmedelsindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Annan transportmedelsindustri
100
-50
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
29
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Möbelindustri
Möbelindustri
Möbelindustri
Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-150
Den totala orderstocken och färdigvarulagren,
säsongsrensade nettotal
100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-150
-100
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Möbelindustri
Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal
0
-50
-100
Den totala orderstocken, nulägesomdöme
Färdigvarulagren, nulägesomdöme
Möbelindustri
0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-50
-20
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-40
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Hemmamarknaden
Exportmarknaden
Möbelindustri
Möbelindustri
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
30
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Bygg- och anläggningsverksamhet (SNI 41-42)
Bygg- och anläggningsverksamhet
Bygg- och anläggningsverksamhet
Byggandet, säsongsrensade nettotal
Orderstockens förändring, säsongsrensade
nettotal
80
80
60
60
40
80
80
60
60
40
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
Utfall
Förväntningar
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
Bygg- och anläggningsverksamhet
Bygg- och anläggningsverksamhet
Anbudspriserna, nettotal
Orderstocken, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-20
-20
-40
-40
-40
-40
-60
-60
-60
-60
-80
-80
-80
-80
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
Nulägesomdöme
Bygg- och anläggningsverksamhet
Bygg- och anläggningsverksamhet
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
31
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Byggande av hus (SNI 41)
Byggande av hus
Byggande av hus
Byggandet, säsongsrensade nettotal
Orderstockens förändring, säsongsrensade
nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
100
100
50
50
0
0
-50
-100
-100
Utfall
Förväntningar
Anbudspriserna, nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
100
100
50
50
0
0
-50
-100
-100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
Nulägesomdöme
Byggande av hus
Byggande av hus
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Byggande av hus
Orderstocken, säsongsrensade nettotal
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
Byggande av hus
-100
-50
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
32
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Anläggningsverksamhet (SNI 42)
Anläggningsverksamhet
Anläggningsverksamhet
Byggandet, säsongsrensade nettotal
Orderstockens förändring, säsongsrensade
nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
Utfall
Förväntningar
Utfall
Förväntningar
Anläggningsverksamhet
Anläggningsverksamhet
Anbudspriserna, nettotal
Orderstocken, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
100
100
50
50
0
0
-50
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
Nulägesomdöme
Anläggningsverksamhet
Anläggningsverksamhet
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
33
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Detaljhandel
Detaljhandel
Detaljhandel
Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-40
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
-20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Detaljhandel
Detaljhandel
Varulager och inköp av varor, säsongsrensade
nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-40
-50
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
-20
05
07
09
11
13
15
17
-40
Varulagren, nulägesomdöme
Inköpen av varor, förväntningar
60
34
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Handel med motorfordon
Handel med motorfordon
Handel med motorfordon
Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal
100
50
50
0
0
-50
-100
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Handel med motorfordon
Handel med motorfordon
Varulager och inköp av varor, säsongsrensade
nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
100
50
50
0
0
-50
-100
-80
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
-50
05
07
09
11
13
15
17
-100
Varulagren, nulägesomdöme
Inköpen av varor, förväntningar
60
35
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Livsmedelshandel
Livsmedelshandel
Livsmedelshandel
Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-40
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
-20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Livsmedelshandel
Livsmedelshandel
Varulager och inköp av varor, säsongsrensade
nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
60
60
40
40
20
20
0
-20
-50
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
0
05
07
09
11
13
15
17
-20
Varulagren, nulägesomdöme
Inköpen av varor, förväntningar
60
36
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Specialiserad butikshandel
Specialiserad butikshandel
Specialiserad butikshandel
Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
-60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
Utfall
Förväntningar
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Specialiserad butikshandel
Specialiserad butikshandel
Varulager och inköp av varor, säsongsrensade
nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05
07
09
-60
Utfall
Förväntningar
11
13
15
17
140
140
120
120
100
100
80
80
-60
Varulagren, nulägesomdöme
Inköpen av varor, förväntningar
60
37
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Privata tjänstenäringar
Privata tjänstenäringar
Privata tjänstenäringar
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-40
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Utfall
Förväntningar
-60
Privata tjänstenäringar
40
-60
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Privata tjänstenäringar
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
-60
20
140
140
120
120
100
100
80
80
-60
Utfall
Förväntningar
60
38
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Utfall
Förväntningar
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Uppdragsverksamhet
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
-80
Uppdragsverksamhet
-60
-20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-60
Utfall
Förväntningar
60
39
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Landtransport
Landtransport
Landtransport
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
-20
-40
-20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Utfall
Förväntningar
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Landtransport
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
-80
Landtransport
-60
-20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-60
Utfall
Förväntningar
60
40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
ÅKERIER
Åkerier
Åkerier
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-60
-80
-80
-80
-20
-20
-40
-40
-60
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
-100
Åkerier
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Åkerier
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-80
Utfall
Förväntningar
60
41
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Hotell och restauranger
Hotell och restauranger
Hotell och restauranger
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
Hotell och restauranger
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Hotell och restauranger
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
20
-60
Utfall
Förväntningar
-60
20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-60
Utfall
Förväntningar
60
42
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt
Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt
Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Utfall
Förväntningar
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Datakonsulter, programvaruproducenter och dylikt
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
40
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
43
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Finans- och försäkringsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Utfall
Förväntningar
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Finans- och försäkringsverksamhet
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
-80
Finans- och försäkringsverksamhet
-80
-20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-80
Utfall
Förväntningar
60
44
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Förvaltare av egna fastigheter
Förvaltare av egna fastigheter
Förvaltare av egna fastigheter
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
20
0
0
-20
-20
-40
-40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Förvaltare av egna fastigheter
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
60
140
140
120
120
100
100
80
80
40
20
20
0
-20
20
-60
Förvaltare av egna fastigheter
40
40
-60
Utfall
Förväntningar
60
40
0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
Utfall
Förväntningar
60
45
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Fastighetsmäklare och -förvaltare
Fastighetsmäklare och -förvaltare
Fastighetsmäklare och -förvaltare
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-20
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-40
Utfall
Förväntningar
-60
Fastighetsmäklare och -förvaltare
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Fastighetsmäklare och -förvaltare
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
-60
60
0
-20
-40
60
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-60
Utfall
Förväntningar
60
46
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer
Juridiska och ekonomiska
konsultbyråer
Juridiska och ekonomiska
konsultbyråer
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
-100
Juridiska och ekonomiska
konsultbyråer
-100
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-150
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Juridiska och ekonomiska
konsultbyråer
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
100
-50
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
47
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation
Konsultbyråer inom PR,
kommunikation och organisation
Konsultbyråer inom PR,
kommunikation och organisation
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-100
50
50
0
0
-50
-50
-100
-100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
-150
Konsultbyråer inom PR,
kommunikation och organisation
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
-150
Konsultbyråer inom PR,
kommunikation och organisation
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
140
140
120
120
100
100
80
80
50
0
0
-50
-50
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
60
48
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Tekniska konsulter och arkitekter
Tekniska konsulter och arkitekter
Tekniska konsulter och arkitekter
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-100
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
-20
-40
-40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Tekniska konsulter och arkitekter
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-20
-60
Tekniska konsulter och arkitekter
-20
80
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-20
Utfall
Förväntningar
60
49
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Reklam- och marknadsundersökningsbyråer
Reklam- och marknadsundersökningsbyråer
Reklam- och marknadsundersökningsbyråer
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Reklam- och marknadsundersökningsbyråer
Reklam- och marknadsundersökningsbyråer
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
140
140
120
120
100
100
80
80
60
50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Uthyrningsfirmor
Uthyrningsfirmor
Uthyrningsfirmor
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
0
-50
-100
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-80
Uthyrningsfirmor
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
80
-80
Uthyrningsfirmor
-80
80
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-80
Utfall
Förväntningar
60
51
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Arbetsförmedlingar, rekryterings- och personaluthyrningsföretag
Arbetsförmedlingar, rekryterings- och
personaluthyrningsföretag
Arbetsförmedlingar, rekryterings- och
personaluthyrningsföretag
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
100
100
50
50
50
50
0
0
0
0
-50
-50
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
-50
-50
-100
-100
-150
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-150
Arbetsförmedlingar, rekryterings- och
personaluthyrningsföretag
Arbetsförmedlingar, rekryterings- och
personaluthyrningsföretag
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
100
50
140
140
120
120
100
100
80
80
50
0
0
-50
-50
-100
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Utfall
Förväntningar
60
52
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
PERSONALUTHYRNINGSFÖRETAG
Personaluthyrningsföretag
Personaluthyrningsföretag
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
100
100
50
50
50
50
0
0
0
0
-50
-100
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-50
-100
-100
-100
Utfall
Förväntningar
-150
Personaluthyrningsföretag
100
-150
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
100
50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Personaluthyrningsföretag
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
140
140
120
120
100
100
80
80
50
0
0
-50
-100
-50
-50
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
60
53
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Researrangörer och resebyråer
Researrangörer och resebyråer
Researrangörer och resebyråer
Efterfrågan på företagets tjänster,
säsongsrensade nettotal
Volym på inneliggande uppdrag/order,
säsongsrensade nettotal
100
100
50
50
0
-50
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Utfall
Förväntningar
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
Researrangörer och resebyråer
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
Researrangörer och resebyråer
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal
-100
20
0
-50
-100
20
Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
140
140
120
120
100
100
80
80
-100
Utfall
Förväntningar
60
54
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
60
Hushåll
Hushåll
Hushåll
Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden.
Index, medelvärde=100
Ekonomin i Sverige, säsongsrensade nettotal
(bättre – sämre)
140
140
120
120
100
100
80
60
80
05
07
09
11
13
15
17
60
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
-80
-100
Makroindex (svensk ekonomi)
Mikroindex (egen ekonomi)
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-100
För närvarande
Om tolv månader
Hushåll
Hushåll
Risken att själv bli arbetslös, säsongsrensade
nettotal (ökat - minskat)
Arbetslösheten på tolv månaders sikt,
säsongsrensade nettotal (öka - minska)
15
15
100
100
10
10
80
80
5
5
60
60
0
0
40
40
-5
-5
20
20
-10
-10
0
0
-15
-15
-20
-20
-20
-20
-40
-40
-25
-60
-25
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Hushåll
Hushåll
Egen ekonomi, säsongsrensade nettotal (bättre –
sämre)
Inställning till kapitalvaruinköp i nuläget,
säsongsrensade nettotal (rätt tidpunkt – fel
tidpunkt)
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-10
För närvarande
Om tolv månader
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
55
-60
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-60
Hushåll
Hushåll
Inköp av kapitalvaror på tolv månaders sikt,
säsongsrensade nettotal (mer – mindre)
Att spara är för närvarande, säsongsrensade
nettotal (fördelaktigt – ofördelaktigt)
5
5
50
50
0
0
40
40
-5
-5
30
30
-10
-10
20
20
-15
-15
10
10
-20
-20
0
0
-25
-10
-25
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-10
Hushåll
Hushåll
Ekonomisk situation och sparande,
säsongsrensade nettotal
Köp av bil inom tolv månader, säsongsrensade
nettotal (troligt – inte troligt)
80
80
-45
-45
70
70
-50
-50
60
60
-55
-55
50
50
-60
-60
40
40
-65
-65
-70
-70
30
05 06
07 08 09 10 11
12 13 14 15
30
16 17
Ekonomisk situation nu (sparar - skuldsätter sig)
Sparande tolv månader framåt (troligt - inte troligt)
-75
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-75
Hushåll
Hushåll
Köp av bostad inom tolv månader,
säsongsrensade nettotal (troligt – inte troligt)
Renovering av bostaden inom tolv månader,
säsongsrensade nettotal (troligt – inte troligt)
-70
-70
-5
-5
-72
-72
-10
-10
-74
-74
-15
-15
-76
-76
-20
-20
-78
-78
-25
-25
-80
-80
-30
-30
-82
-82
-35
-35
-84
-84
-40
-40
-86
-45
-86
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
56
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-45