Förteckning över ledamöter i Partsrådets representantskap

Förteckning över ledamöter i Partsrådets representantskap
Arbetsgivarverket ledamöter
Karl
Pfeifer (ordf)
Marcus
Jönsson
Eva
Nelson
Karin
Cardell
Helén
Björkman
Marie
Lyxell Stålnacke
Randi
Hellgren
Cecilia
Carenfelt
Arbetsgivarverket
Folkhälsomyndigheten
Försvarets materielverk
Högskolan i Borås
Kammarkollegiet
Lantmäteriet
Linköpings universitet
Livrustkammaren och
Skoklosters slott med stiftelse
Hallwylska muséet
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Skolverket
Svenska kraftnät
Åklagarmyndigheten
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
OFR/S,P,O ledamöter
Håkan
Sparr
Susanne
Nyberg
Christer
Palmkvist
Marie-Therese
Gyllhede
Britta
Lejon (vice ordf)
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Polisförbundet
ST
ST
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Saco-S ledamöter
Anders
Mattias
Andreas
Robert
Karolina
Lindström
Torell
Nyström
Andersson
Ehrenpil
Akademikerförbundet SSR
Lärarnas riksförbund
Naturvetarna
Sulf
Sveriges ingenjörer
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Seko ledamöter
Fredrik
Lena
Kenth
Helen
Patrik
Bäckström
Johansson
Konradsdal
Thornberg
Öhrnell
Seko
Seko
Seko
Seko
Seko
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Anna
Anna-Sara
Kajsa
Rebecca
Karin
Claes
Peter
Uppdaterad 2017-02-20
Falck
Peterson
Möller
Källskog
Kroon
Vallin
Brodd
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]