vård och äldreomsorg

Presentation utförare av hemtjänst i Kungälvs Kommun
Aida Vårdservice
Avtalsområden
✔ Service ✔ Omsorg
Endast jpeg eller png format
Verksamhetsidé:
Vi ser dig som individ och eftersträvar att tillgodose dina behov på det mest givande sättet där
du är delaktig och påverkar hur din hjälp ska utformas.
Vi väljer att sätta dig som vårdtagare i fokus med prioritet på kontinuiteten och tillgängligheten.
Vi tycker dina önskemål och tankar kring dina behov är viktiga och vi utgår från dessa när vi
utformar en gemensam plan för utförande. Med jämna mellanrum gör vi avstämningar för att se
att allt fungerar som du önskar.
Aida Vårdservice erbjuder personal med adekvat utbildning och flerårig erfarenhet inom
äldreomsorgen. Vår personal genomgår regelbundna utbildningar för att på så sätt kunna
säkerställa att du får den hjälp som krävs en fungerande vardag.
Vi arbetar för att varje enskild individ ska känna sig trygg, respekterad och omtyckt.
Tilläggstjänster
(tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden
betalar själv för):
Som hemtjänst kund hos Aida har du möjlighet att köpa tilläggstjänster som ligger utanför den
ordinarie hemtjänsten.
TRYGGHET OCH STÖD
ADRESS
TELEFON
E-POST
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 växel
[email protected]
Kontaktuppgifter
Besöksadress:
Bultgatan 38
442 40 Kungälv
Adress:
Aida Vårdservice AB
Trädgårdsgatan 57
431 35 Mölndal
Telefon:
0768 - 50 80 51
Telefontider:
Fax:
Webbadress:
www.aida.se
Verksamhetsansvarig:
Aidin Alizadeh
Kontaktperson:
Alma Jaha
TRYGGHET OCH STÖD
ADRESS
TELEFON
E-POST
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 växel
[email protected]