Vindico Group AB Bergfotsgatan 3a 431 35 Mölndal 031 706 36 00

Pressrelease 2017 02 24
Vindico Group förstärker sin säljorganisation i AB Gothia kameraövervakning
Vindico Group AB förstärker säljorganisation i
dotterbolaget AB Gothia Kameraövervakning genom
att rekrytera Philip Andersson till tjänsten som Säljare
med placering i Stockholm. Philip kommer närmast
från samma roll i Mindmancer AB.
”Philips kontaktnät samt försäljningserfarenhet av
moderna kameralösningar blir en omedelbar och
viktig försäljningstillgång för AB Gothia
Kameraövervakning. Placeringen i Stockholm
möjliggör en riktad bearbetning av gamla och nya
kunder i Stockholm med omnejd ” säger Monica
Hallin, VD för Vindico Group AB.
AB Gothia Kameraövervakning, ett helägt
dotterbolag till Vindico Group AB, säljer och
installerar kundanpassade lösningar för modern
kameraövervakning.
Philip Andersson tillträder tjänsten den 27 februari 2017 och tjänsten är placerad i Stockholm.
För mer information, vänligen kontakta:
Monica Hallin
VD, Vindico Group AB
Mobil: 0733 23 45 06
Email: [email protected]
Om Vindico Group AB (publ)
Vindico Group AB är ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster.
Dotterbolagen Vindico DNA Systems, Vindico Safety och Vindico Technology marknadsför och säljer
kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bl a detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager,
marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.
Vindico Group AB
Bergfotsgatan 3a ● 431 35 Mölndal ● 031 706 36 00
www.vindicogroup.se ● [email protected]