inbjudan - Grangärde RRC

Grangärde RRC Inbjuder till
GRANGÄRDESPRINTEN Winter
18/2 2017
Sista Deltävling i Grangärde Cupen
Arrangör:
Grangärde RRC c/o Andersson, Gamla vägen 48B, 77013 Grangärde
Organisationskommitté:
Linda Lindblom Hedberg, Leif Andersson,
Kjell Hellqvist, Torbjörn Norman, Sten Jansson
Bo Söderberg och Rolf Danielsson
Tävlingsledare:
Linda Lindblom Hedberg, Grangärde RRC, 070-5857360
Biträdande tävlingsledare:
Leif Andersson, Grangärde RRC, 070-6899166
Teknisk Chef:
Bo Söderberg, Ludvika MS, 070-3546895
Miljöchef:
Rolf Danielsson, Grangärde RRC, 070-6612674
Domarordförande:
Markku Kangas, Sandvikens MK
Domare:
Benny Persson Ludvika MS
Teknisk Kontrollant:
Jan Forsell Sandvikens MK
Tävlingsform:
Nationell rallysprint (begränsad distriktstävling) max 60 startande + 10
ungdom på fin vinterväg av god beskaffenhet och karaktär. Ingår i
Grangärde Cupen, minst 40 startande
1 Mastervarv kommer köras med fria anteckningar.
Totalt ca 55km var av 30km ss (1ss på 15 km 2ggr)
Alla sträcktiderna räknas samman till slutresultat.
Tävlingen körs efter roadbook och maxtid med rullande start.
För att få ut tävlingshandlingarna måste medförsäkran vara ifylld och
lämnas in vid anmälan.
Pilning: Engelsk pilning tillämpas, (röd med svart pil)
Tidtagning:
Start med digital nedräkning/ljus och fotocell på mållinje
Särskiljning:
Vid lika sluttid gäller bäst tid på ss 1
Tävlingsplats:
Start och mål förlagt till Folkets Park i Grängesberg
Telefon under tävlingsdagen: 070-5857360
OBS Endast ett servicefordon per ekipage.
Service:
En service ut med banan
Tidsplan:
Banan offentliggörs 06,45
Anmälan öppnar: 06,45
Besiktning B-bes öppnar 07.00 vid DA-Transport i Grängesberg
Anmälan stänger 08,45
Besiktning stänger 09,00
Mastervarv:
Fritt mastervarv vilket körs i startnummer ordning mellan kl 9,30-10,30,
max engång/ tävlande, max hastigheten är 50km/h och endast personbil
är tillåtet. EJ tävlingsbil.
OBS! Vid dåligt väglag så utgår mastervarvet
Första start: 11.00 vid Folkets Park i Grängesberg
Prisutdelning snarast efter sista bil i mål
Deltagare:
Tävlingen är öppen för Ungdom, A-B-C förare med giltig licens.
Begränsat antal deltagare max 60 startande från fritt antal klubbar
Gallring efter datum vid inkommen anmälan. Deltagare i Grangärde
Cupen äger förträde.
Bilklasser och startordning:
Klass 1 ABC-Förare GrE
Klass 2 ABC-Förare Grupp F rwd, fwd VOC Mekonomen Rally
1300 Rallycup
Klass 3 C-Förare 2wd
Klass 4 A,B-Förare 2wd
Klass 5 A,B,C-Förare 4wd
Klass 6 Ungdom
Anmälan:
Anmälan arrangören tillhanda senast söndag 12/2 kl 18.00
Via www.grangarderrc.se
Avanmälan senast 24h före anmälans öppnande tävlingsdagen
debiteras ingen avgift. Därefter debiteras halva tävlingsavgiften
Tävlingsavgift:
Ungdom 300kr Övriga 1000kr kontofört senast 13/2 på Grangärde
RRCs pg 6459717-2
Möjlighet till Swishbetalning finnes på nummer:1235289848.
Vid Swishbetalning ange Grangärde RRC anmälningsavg, samt namn
på tävlande.
Ta med kvitto på inbetald avgift till anmälan.
Efteranm +300kr
Ingen lagtävlan
Reklam:
Kan komma att anbringas av arrangören. Friköp kan göras mot en
kostnad av 2000kr
Särskilda bestämmelser:
Däck enligt gällande nationellt däcksreglemente
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan till tävlingen samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens
dataregister. Samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet
oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.
Bevis om att bilarna är påställda, skattade och försäkrade skall
medföras till besiktningen.
För att få ut tävlingshandlingar SKALL kontaktformuläret vara ifyllt vid
anmälan.
Avlysning:
Arrangören äger rätten att med domarens godkännande avlysa
tävlingen om inte minst 40 deltagare anmält sig eller annan force
majeure förekommer.
Priser:
Fina Cup priser samt Fina hederspriser till 1,2,3 där efter 1 på 5
deltagande.
Bensin/Olja:
Bensin 95/98 oktan finns att köpa vid Gulf i Grängesberg
Plats för anslag:
Folkets Park i Grängesberg
Dispens hastighetsbegränsning:
Enligt Länsstyrelsens beslut
Upplysningar tävlingsdagen och återbud:
Linda Lindblom Hedberg 070-5857360
Sten Jansson 070-1919707
Leif Andersson 070-6899166
Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktförbund
(SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras
ansvarig för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren.
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella
tävlingsbestämmelser, denna inbjudan samt eventuellt tillkommande
PM.
Grangärde RRC hälsar alla varmt
välkomna till Grangärdesprinten Winter!