Frimurarbal med

Frimurarbal med
insamling till Frimurarlammen
Broder, med gäst
Inbjuds härmed till dans, divertissement och supé
DEN 1 APRIL 2017 KL 18.00
Högtidsdräkt, Frack
Smedjegatan 17, Visby
Kl 18.00
O.S.A
Senast den 20e mars med
närvarandeavgift, 750sek per
person, till S:t Nicolaus
bankgiro: BG 869-3780.
Märk insättning med
deltagandes namn. Överstigande
intäkter går oavkortat till
Frimurarlammen på Gotland.