kallelse till årsmöte torsdagen den 6 april klockan 18.30

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 6 APRIL
KLOCKAN 18.30
Plats: Sjöofficersmässen Karlskrona.
Efter mötet serveras lättare förtäring. Anmälan till deltagande är obligatorisk
med tanke på förtäring, senast den 25 mars.
Anmälan till ordf Birger Lilja 0708-223 91 11 eller sekr
Ingemar Andersson 0708-88 58 31.





Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Veteranbåtsdagar
Aktiviteter 2017
Arbetsdag 2017
Årsredovisning 2016
Det är även dags att erlägga medlemsavgiften 250 kr för 2017.
Avgiften emotses till vårt plusgirokonto: 104 06 43 -7 senast den 28/2 2017
Vänliga hälsningar styrelsen.