skelleftea_mars_2017

Skellefteåsjukhusbibliotek
Mars2017 Handarbetskafépålasarettet
Under två onsdagar imarsmellanklockan11-13
samlashandarbetsintresseradeförattsticka,
virkaellerhandarbetamednågotannatpå
sjukhusbiblioteket.
Allaärvälkomnaattvaramed!
OBS! Detgårbraatttamedfikaellerlunch.
Datum:
Tid:
Plats:
8/3 och22/3
11:00-13:00
Sjukhusbiblioteket,Skellefteålasarett
Välkommen!
_____________________________________________________________
Vihälsarvårenvälkommenmed
planteringavgrönsaksfrön!
Väljblandolikasortsgrönsaksfrönattplanteraochtahem!
Jordochsmåsåkrukorfinnspåplats.
Tagärnamedenplastpåseförtransportenhem!
Datum:torsdag2mars
Tid:11.00-15:00
Plats:Sjukhusbiblioteket,Skellefteålasarett
Välkommen!
_____________________________________________________________
OBS!Sjukhusbibliotekenfinnsnupånywebbadress:
https://sjb.vll.se/web/pub
____________________________________________________________
Skellefteå sjukhusbibliotek
0910-77 17 75
[email protected]
www.regionvasterbotten.se/skelleftea
www.facebook.se/skellefteasjukhusbibliotek
Besök oss på plan 3, i Centralhallen