Göteborg - Aktietorget

Program
08.00
08.30
08.45
09.15
09.45
Frukost
Öppningsanförande av Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Cline Scientific AB – Patrik Sundh
AcuCort AB – VD Mats Lindfors
Emotra AB – VD Claes Holmberg
10.15
10.45
11.15
11.45
Paus med kaffe och tilltugg
Synact Pharma AB – VD Jeppe Øvlesen
ProstaLund AB – VD Hans Östlund
Pharmacolog AB – VD Karl-Erik Carlström
12.15
Lunch – alla föranmälda bjuds på lunch
13.15
Paneldebatt: Kapitalanskaffning för Life Sciencesektorn
Deltagare: Lina Schöllin, Avanza Corporate Finance,
Andreas Lindblom, Sciety, Micha Velasco, AktieTorget,
Mats Ekberg, Inwest Corporate Finance.
Moderator: Mats Hård, Finwire
13.45
14.15
14.45
Double Bond Pharmaceptical AB – VD Igor Lokot
Senzime AB – VD Lena Söderström
Wnt Research AB – VD Henrik Lawaetz
Inbjudan att delta på:
15.15
15.45
Life Sciencedagen
16.00
Paus med kaffe och tilltugg
Presentation av Sahlgrenska Science Park – VD Charlotta
Gummesson
Presentation av tre företag på Sahlgrenska Science Park
- FluiCell AB – VD Vic Viannay
- Mevia AB – VD Jesper Hassel
- Oblique Therapeutics AB – Owe Orwar
16.30
17.00
SyntheticMR AB – VD Stefan Tell
Hamlet Pharma AB – Grundare Catharina Svanborg
17.30
Avslutning – summering
FinWire AB
8 mars
2017
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Inbjuds att delta på Life Sciencedagen för företag på
AktieTorget som arrangeras onsdagen den 8 mars, kl 8.00 –
18.00, på Wallenberg Conference Centre vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg.
Anmälan om deltagande görs på www.lifesciencedagen.se