Förslag till nya föreskrifter om Jordbruksverkets föreskrifter om

1(2)
REMISS
Dnr 5.7.16-8445/16
5.7.16-8446/16
2017-02-20
Enligt sändlista
Avdelningen för djurskydd och hälsa
Förslag till nya föreskrifter om Jordbruksverkets
föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för
personal inom djurens hälso- och sjukvård och
Jordbruksverkets föreskrifter om läkemedel och
läkemedelsanvändning
Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för
djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D 8)

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och
läkemedelsanvändning (saknr D 9)
Mer information om bakgrund till föreskriftsförslagen finns i konsekvensutredningen.
Remissen består av:
- föreskriftsförslag
- konsekvensutredning
- särskild konsekvensanalys
Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 15 mars 2017. Skicka ert svar
per e-post till [email protected] För att underlätta vårt arbete
vill vi att ni lämnar ert svar i bifogat svarsformulär. I annat fall önskar vi ha ert
svar i elektronisk form i till exempel word-format.
Ange ”Dnr: 5.7.16-8445/16 och 5.7.16-8446/16” i rubrikraden i ditt e-postsvar.
Kontaktpersoner
Undantag från behandlingsförbudet:
Gerd Sundström, [email protected], 036-15 59 64
Embryotransfer:
Lotta Andersson, [email protected], 036-15 61 17
Föreskriftsförslaget finns även på Jordbruksverkets webbplats
(www.jordbruksverket.se) – längst ner till höger under ”Övrigt” klicka på
”Remisser och yttranden” och sedan på ”Remisser”.
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | [email protected]
Jordbruksverket
2017-02-20
Sändlista
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och
sjukvård
Biologiska Yrkeshögskolan Skara
Compassion in World Farming Sverige
Djurens rätt
Djursjukskötarnas riksförbund
Djurskyddet i Sverige
Föreningen Allmogegeten
Gotlandsfårsföreningen
Gård och djurhälsan
Hästklinikerna AB
Kommerskollegium
Kommunalarbetareförbundet
Kulla Gård
Lammproducenterna
Lantbrukarnas riksförbund
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Kopia för kännedom
Näringsdepartementet
Dnr 5.7.16-8445/16
5.7.16-8446/16
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturbruksskolornas förening
Naturvetarna
Näringslivets regelnämnd
Oviex
Regelrådet
Riksföreningen anställda inom
djursjukvården
SLA-Svensk Djursjukvård
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Getavelsförbundet
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Veterinärförbund
VeTA-bolaget
Veterinärer i Sverige
Veterinärmediciska föreningen
2(2)