Karl-Erik Svensson Arbetslivserfarenhet

CV
Karl-Erik Svensson
E-mail: [email protected]
Mobil: 070-547 99 36
Västerviksgatan 8, 745 62 Enköping
Arbetslivserfarenhet
1404-pågår
Internal Sales, Commercial Vehicles, EG Electronics AB
Jag är ansvarig innesäljare för företagets största buss och
lastbilstillverkare. I mitt ansvarsområde ingår även försäljning av
fordonskomponenter för påbyggare inom lastbilsbranschen.
Tjänsten innebär att vara spindeln i nätet när det gäller
orderhantering, leveransplanering och daglig kommunikation med
kund.
1204-1404
Logistiker, Stora Enso Packaging AB
Jag var ansvarig för hela transportplaneringsprocessen, från
orderhantering till transportplanering, samt kontroll och
administration av produktlivcykeln i form av nyupplägg,
uppdateringar och utfasning av artiklar i aktuella system. Jag hade
även personligt ansvar för kunden Husqvarna AB i Sverige och
England och var deras kontaktperson vid Stora Enso Packaging
Sverige.
1103-1204
Customer Support Philips & LG Electronics, DHL Supply Chain
Ansvarig för orderhantering och kundsupport till Philips och LG
Electronics. Som Customer support arbetade jag med
orderhantering och transportplanering till ovanståendes kunder,
samt Service desk ärenden internt och externt.
0701-0901
IT administratör, Bröderna Svensson Byggnads AB
Karl-Erik Svensson
Västerviksgatan 8, 745 62 Enköping| E-mail: [email protected]
Mobil: 070 547 99 36
Utbildning
0808-1011
Informatikutbildning, Inriktning: Informatik, kommunikation och
information. Högskolan i Borås.
Kandidatuppsats inom ämnet Informatik och Informationssystem.
”Kritiska framgågångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem –
Behovet av ett holistiskt förhållningssätt”
0708-0808
Systemarkitektutbildning, Inriktning: Informatik. Högskolan i Borås.
0308-0606
Teknikprogrammet IT & Design, Högbergsskolan i Ludvika.
Förtroendeuppdrag
1005-1007
Samverkansansvarig för SVIDA
Den samverkansansvariga stärker kopplingen mellan Högskolan i
Borås och näringslivet i regionen och skapar kontaktytor mellan
studenter och arbetsgivare.
0901-1001
Fullmäktigerepresentant för SVIDA
Studentkårens fullmäktige är studentkårens högsta beslutande
församling som beslutar frågor som rör studentkårens övergripande
verksamhet.
0701-0801
IntroK, Introduktionskommitén, Högskolan i Borås
Planering och genomförande av introduktion till nya studenter på
Högskolan i Borås.
Språk
Svenska - modersmål
Engelska – flytande
Fristående kurser
1006-1010
Business Intelligence. Högskolan i Kristianstad
1006-1010
Interaktionsdesign 2, Högskolan i Kristianstad
1006-1010
Elektronisk handel (E-handel). Högskolan i Kristianstad
1002-1005
Affärssystem, Högskolan i Kristianstad
1002-1005
IT-säkerhet, Örebro Universitet
Karl-Erik Svensson
Västerviksgatan 8, 745 62 Enköping| E-mail: [email protected]
Mobil: 070 547 99 36
2
Datorkunskaper
Goda kunskaper i: Officepaketet och Adobe Creative Suite, Multishipping, Web order, TIPS
ochWebtrans. Kunskaper inom affärssystemet CPMS, SAP, Jeeves och kunskaper inom
logistikstyrning, logistikanalys.
Detta är ett urval i det jag har arbetat med, om det gäller andra specifika program så får ni gärna
fråga!
Licens
B-körkort och tillgång till egen bil.
Referenser lämnas på begäran
Karl-Erik Svensson
Västerviksgatan 8, 745 62 Enköping| E-mail: [email protected]
Mobil: 070 547 99 36
3